รหัสทรัพย์สิน
02-66-01260*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร