รหัสทรัพย์สิน
02-66-01108*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร