รหัสทรัพย์สิน
01-77-00474*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร

ประเภททรัพย์สิน
01 ที่ดินว่างเปล่า
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้ง
เลขที่ - อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน สวนอัมพวัน ซอย - ถนน เพชรเกษม - หนองเผาถ่าน (พบ.1027) ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
สถานะความพร้อมของทรัพย์
อยู่ระหว่างสำรวจ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
27201
เนื้อที่ (ไร่/ตรม.) / ขนาด(ม.)
1-3-77.00
พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด: 12.848074
ลองจิจูด: 99.902216
สถานะที่มาของทรัพย์
ทรัพย์บริษัท AMC เพทาย
ราคาเสนอขายโดยประมาณ
622,000 บาท
ราคาพิเศษ
QR Code