22/4/2565

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจำปี 2565

​​          ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  หรือ "เอเปค" ประจำปี 2565 โดยไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมระดับต่าง ๆ ในกรอบเอเปคทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดปี 2565 รวมทั้งการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน 

​ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ​https://www.apec2022.go.th/th/main/

[ธนาคารกสิกรไทยร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ของไทย] 

#KBank #APEC2022THAILAND  #OfficialCommunicationPartner 

ประเภท