หากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนและพิสูจน์ใบหน้ากับธนาคาร ขอให้ท่านยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย K CHECK ID และสแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชัน K PLUS ผ่านบริการ K-My Invest

ซื้อหุ้นกู้ ผ่าน
K-My Invest

ซื้อหุ้นกู้ ผ่าน
K-My Invest

ให้ทุกการลงทุน
เติบโตไปพร้อมกับคุณ

เตรียมพร้อมกับทุกการลงทุน

เตรียมพร้อมกับทุกก้าวที่เติบโต

ทำแบบประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน
ซื้อหุ้นกู้ ผ่าน K-My Invest ให้ทุกการลงทุนเติบโตไปพร้อมกับคุณ เตรียมพร้อมกับการลงทุน หุ้นกู้ เตรียมพร้อมกับทุกก้าวที่เติบโต ซื้อหุ้นกู้ ผ่าน K-My Invest ให้ทุกการลงทุนเติบโตไปพร้อมกับคุณ เตรียมพร้อมกับการลงทุน หุ้นกู้ เตรียมพร้อมกับทุกก้าวที่เติบโต

ซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ตลาดรอง

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจได้รับดอกเบี้ย หรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย

การใช้งาน

ช่องทางการใช้งาน

ช่องทางการใช้งาน

รองรับได้ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ

ลงทุนซื้อ หุ้นกู้ ทำได้เอง ผ่าน K+ : คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • บุคคลสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 ปีบริบูรณ์
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และผูกกับ K PLUS
ลงทุนซื้อ หุ้นกู้ ทำได้เอง ผ่าน K+ : การชำระเงินผ่าน K PLUS

การชำระเงินผ่าน K PLUS

ขอให้ท่านชำระเงินโดยกดกระดิ่ง
ที่มุมขวาบน ในแอปพลิเคชัน

ลงทุนซื้อ หุ้นกู้ วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์

วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์

การจองซื้อหลักทรัพย์
ผ่าน K-My Invest

วิดีโอ_วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
                              K-My Invest

วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน K-My Invest

วิดีโอ_วิธีการทำแบบประเมินความเหมาะสมการลงทุน
                              ผ่าน K-My Invest

วิธีการทำแบบประเมินความเหมาะสมการลงทุน ผ่าน K-My Invest

วิดีโอ_วิธีการตรวจสอบและแก้ไขรายการจองซื้อผ่าน
                              K-My Invest

วิธีการตรวจสอบและแก้ไขรายการจองซื้อผ่าน K-My Invest

วิดีโอ_วิธีการดูประวัติการจองซื้อผ่าน
                              K-My Invest

วิธีการดูประวัติการจองซื้อผ่าน K-My Invest

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติผู้จองซื้อ

ลูกค้า K PLUS ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และผูกกับบริการ K PLUS สามารถเข้าใช้งาน K-My Invest ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครบริการใด ๆ เพิ่มเติม เพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการใช้บริการระบบ

แบ่งชำระหลายครั้งได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน หากต้องการแยกจ่าย ต้องทำการจองซื้อแยกตามจำนวนที่ต้องการชำระในแต่ละธุรกรรม

วงเงินชำระเงินผ่าน K PLUS

สามารถชำระเงินได้ 30 ล้านบาทต่อวัน โดยไม่นับวงเงิน Bill Pay ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดและดุลพินิจของธนาคาร

จ่ายเงินด้วยบัญชีของคนอื่นได้ไหม

ไม่ได้ ผู้จองซื้อและผู้ชำระเงินต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้น

บิลค่าจองซื้อมีกำหนดอายุหรือไม่

มีกำหนดอายุ (เงื่อนไขตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์) หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รายการจองซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Browser ที่รองรับ

Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge และ โทรศัพท์มือถือ

STARK: ตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ ต่อสำนักงาน ปปง.

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ STARK รุ่น STARK239A, STARK249A, STARK245A และ STARK255A ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ ต่อสำนักงาน ปปง. แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มี KPLUS สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่