หากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนและพิสูจน์ใบหน้ากับธนาคาร ขอให้ท่านยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย K CHECK ID และสแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชัน K PLUS ผ่านบริการ K-My Invest

ค้นหาประวัติการทำรายการตลาดแรก

ค้นหาประวัติการทำรายการ
ก่อน เดือนสิงหาคม 2023

ค้นหาประวัติการทำรายการ
ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2023

ค้นหาประวัติการซื้อขายตลาดรอง

ค้นหาประวัติการซื้อขายตลาดรอง

หมายเหตุ

  • ข้อมูลการซื้อ/ขายวันนี้จะเห็นในวันทำการถัดไป
  • สำหรับตลาดแรกแสดงข้อมูลที่มีการจองซื้อผ่าน K-My Invest ตั้งแต่ปี 2022 เท่านั้น
  • สถานะที่แสดงเป็นเพียงประวัติการจองซื้อเท่านั้น (ไม่ใช่สถานะการถือครอง)