หากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนและพิสูจน์ใบหน้ากับธนาคาร ขอให้ท่านยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย K CHECK ID และสแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชัน K PLUS ผ่านบริการ K-My Invest

ค้นหาประวัติการจองซื้อ

ค้นหาประวัติการจองซื้อ
ก่อน เดือนสิงหาคม 2023

ค้นหาประวัติการจองซื้อ
ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2023

หมายเหตุ

  • ข้อมูลจองซื้อวันนี้จะเห็นในวันทำการถัดไป
  • แสดงข้อมูลที่มีการจองซื้อผ่าน K-My Invest ตั้งแต่ปี 2022 เท่านั้น
  • สถานะที่แสดงเป็นเพียงประวัติการจองซื้อเท่านั้น (ไม่ใช่สถานะการถือครอง)