Middle|Left Black

Exotic Currency

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

จุดเด่น

 


 

Black
Middle|Left
Left
None
20
Padding
รายละเอียดการใช้บริการ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
​​​
ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
 • ​บริการโอนเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น สำหรับการค้าขายระหว่างประเทศ
​​
​เหมาะสำหรับใคร
 • ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีการจ่าย-รับเงินกับคู่ค้าในประเทศ AEC+3
ต่างกับการโอนเงินผ่านเงินสกุลกลางอย่างไร
 • ​ในการโอนเงินไปต่างประเทศ เงินสกุลท้องถิ่นจะต้องถูกแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งไปชำระค่าสินค้า และเมื่อคู่ค้าในต่างประเทศได้รับเงินก็ต้องแปลงกลับเป็นสกุลเงินของตนเองอีกครั้ง ในขณะที่การโอนเงินผ่าน Exotic currency จะเป็นการโอนเงินผ่านเงินสกุลท้องถิ่นปลายทางโดยตรง ลดขั้นตอนการทำธุรกรรมในการโอนเงินข้ามประเทศระหว่างผู้รับและผู้จ่าย
สามารถโอน-รับเงินเป็นสกุลอะไรได้บ้าง​
 • โอนเงินไปต่างประเทศ ได้ทุกสกุลเงิน (กัมพูชา เรียล, บรูไน ดอลลาร์, ฟิลิปปินส์ เปโซ,เวียดนาม ด่ง, เมียนมา จ๊าด, มาเลเซีย ริงกิต, ลาว กีบ, อินโดนีเซีย รูเปียะ, สิงคโปร์ดอลลาร์, จีน หยวน, เกาหลี วอน, ญี่ปุ่น เยน, ไทย บาท)
 • รับเงินโอนจากต่างประเทศ ได้ทุกสกุลเงิน ยกเว้น เวียดนาม ด่ง, เมียนมา จ๊าด, ฟิลิปปินส์ เปโซ​
​ ​

ดีกับผู้ประกอบการอย่างไร

ข้อดีของธุรกิจ​นำเข้าไทย

ข้อดีของธุรกิจส่งออกไทย

 • ซื้อของถูกลง เพราะคู่ค้าไม่ต้องเผื่อต้นทุนบริหารความเสี่ยงกับความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก (usd)

 

 • ตั้งราคาขายได้ง่าย/ถูกลง ไม่ต้องเผื่อต้นทุนสินค้าเพือบริหารความเสี่ยงกับความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก (usd)
 • ​รับเงินเร็วขึ้น เพราะอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน
 • เจรจาการค้าง่ายขึ้น เพราะมีทางเลือกให้คู่ค้าสามารถเลือกสกุลเงินที่ตนเองต้องการได้
 • หาคู่ค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ได้มากขึ้น เพราะคู่ค้าในกลุ่มประเทศ AEC+3 หลายรายจะทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศตนเองเท่านั้น
คลิกและเลื่อน​
ข้อจำกัดในการทำการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศ AEC+3​
 • ไม่มี forward สำหรับบางสกุล อาทิเช่น LAK เนื่องจากกฎระเบียบในแต่ละประเทศ หรือ สภาวะตลาดของแต่ละประเทศ
 • ​ไม่แน่นอนในกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศ AEC+3 เนื่องจากกฎระเบียบบางประเทศปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
​ ​
​​ ​​​


​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ค่าธรรมเนียม​

กรณีรับเงินโอนจากต่างประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่น
 • Charge Ben คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  - 500 บาท / ครั้ง
 • Charge Our คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้รับเงินปลายทางจะถูกหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารปลายทางบางส่วน (ถ้ามี)
  ​ - สกุลเงินท้องถิ่นใน AEC + 3 (กัมพูชา เรียล, บรูไน ดอลลาร์, ฟิลิปปินส์ เปโซ, เมียนมา จ๊าด, มาเลเซีย ริงกิต, ลาว กีบ, อินโดนีเซีย รูเปียะ, เวียดนาม ด่ง, สิงคโปร์ดอลลาร์, จีน หยวน, เกาหลี วอน) : เก็บเพิ่ม 800 บาท / รายการ
  - สกุลเงินเยน (JPY) : เก็บเพิ่ม 0.05% / รายการ ของจำนวนเงินที่โอนขั้นต่ำ 5,000 เยน
หมายเหตุ: เงื่อนไขบริการ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Biz Contact Center 02-8888822
​ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ​ ศูนย์ธุรกิจ SME ใกล้บ้านท่าน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

เงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่น​
 • กรณีที่จำนวนเงินน้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธินำเข้าบัญชีทันทีโดยไม่แจ้งผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
 • ธนาคารอาจมีการร้องขอเอกสารจากผู้รับเงินเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับเงินมีระยะเวลาในการยื่นเอกสารดังกล่าวภายใน 10 วันทำการ ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทยหรือศูนย์บริการธุรกิจ ไม่เช่นนั้นธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงิน และทางธนาคารฯ จะส่งเงินคืนกลับไปยังธนาคารต้นทางในต่างประเทศ
เงื่อนไขบริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่น​
 • เวียดนาม ด่ง สามารถโอนได้เฉพาะค่าสินค้าบริการและเงินเดือนเท่านั้น
 • ​เมียนมา จ๊าด สามารถโอนได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศเท่านั้น และธนาคารปลายทางตัด Kanbawza Bank​​
 • ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารแล้วแต่กรณี
 • ผู้สั่งโอนสามารถขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินได้หากพบว่าข้อมูลผิดพลาด โดยผู้สั่งโอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
 • การโอนเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)


Black
Middle|Left
Left
None
35
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าโอนเงินไปแล้ว ผู้รับยังไม่ไปรับเงินแต่ต้องการยกเลิกรายการ สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง ?

ติดต่อช่องทางที่ลูกค้าไปทำรายการ หรือ 02-8888822

โอนเงินไปประเทศไหนได้บ้าง?

ทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้น กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

จะได้รับเงินเมื่อไหร่? ภายในวันเดียวกันใช่หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับ Time Zone และ นโยบายของธนาคาร / ประเทศปลายทาง

ผู้รับเงินโอน สามารถถอนได้ทันทีหรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร / ประเทศปลายทาง
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

   
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left