Middle|Center White

AEC+3 Business Advisory

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ให้คำปรึกษาด้านการค้า ​และการลงทุน ​เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล จัดสัมมนา และช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาค

 
HtmlBlock
10
Padding
 
 

บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน ในกลุ่ม AEC+3 จากผู้เชี่ยวชาญ

สนับสนุนให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในทุกๆก้าวของเส้นทางการทำธุรกิจ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

บริการข้อมูลการลงทุนและ ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม AEC+3 แบบออนไลน์

พิเศษเฉพาะสมาชิก ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา มีให้เลือกทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

บริการข้อมูลเชิงลึก ผ่านงานสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจจริงในภูมิภาค AEC+3​

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 

จัดกิจกรรม Business Trip แบบ Exclusive

พาไปเยี่ยมชมองค์กรพันธมิตรของธนาคาร เพื่อให้นักลงทุนสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค

​​​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
PaddingBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

Black
Middle|Left
Left