เปิดบัญชีบริษัท เปิดบัญชีธุรกิจ หรือ นิติบุคคล สะดวก ง่ายขึ้น

ผู้มีอำนาจลงนาม ไม่ต้องไปธนาคารพร้อมกัน ยืนยันตัวผ่าน K PLUS บัญชีนิติ บัญชีบริษัท เปิดบัญชีนิติ เปิดบัญชีบริษัท เอกสารเปิดบัญชีนิติ เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ขั้นตอนการเปิดบัญชีบริษัท

สะดวก
ไม่ต้องไปธนาคารพร้อมกัน

ผู้มีอำนาจฯ ยืนยันการเปิดบัญชีได้ ผ่าน K PLUS
หรือที่สาขาไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 15 วัน

สะดวก รวดเร็ว เปิดบัญชีบริษัท กรอกข้อมูลครั้งเดียว เปิดได้ถึง 5 บัญชี ยืนยันตัวผ่าน K PLUS บัญชีนิติ บัญชีบริษัท เปิดบัญชีนิติ เปิดบัญชีบริษัท เอกสารเปิดบัญชีนิติ เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ขั้นตอนการเปิดบัญชีบริษัท

รวดเร็ว ลดขั้นตอน
กรอกข้อมูลและลงนามครั้งเดียว

เปิดบัญชีได้สูงสุดถึง 5 บัญชี และสมัครใช้บริการ
สำหรับธุรกิจพร้อมกันได้ถึง 4 บริการ

พร้อมบริการเสริมสำหรับธุรกิจที่สามารถเลือกสมัครได้

บัญชีบริษัท / บัญชีธุรกิจ มีกี่ประเภท

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ