หากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนและพิสูจน์ใบหน้ากับธนาคาร ขอให้ท่านยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย K CHECK ID และสแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชัน K PLUS ผ่านบริการ K-My Invest

K-My Invest
ลงทุนออนไลน์

ให้ทุกการลงทุน
เติบโตไปพร้อมกับคุณ

เตรียมพร้อมกับทุกการลงทุน

เตรียมพร้อมกับทุกก้าวที่เติบโต

ทำแบบประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน คลิก

การใช้งาน

ช่องทางการใช้งาน

ช่องทางการใช้งาน

รองรับได้ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

  • บุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และผูกกับ K PLUS
การชำระเงินผ่าน K PLUS

การชำระเงินผ่าน K PLUS

ขอให้ท่านชำระเงินโดยกดกระดิ่ง
ที่มุมขวาบน ในแอปพลิเคชัน

การจองซื้อหลักทรัพย์
ผ่าน K-My Invest

ชำระเงิน ผ่าน K PLUS

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติผู้จองซื้อ

ลูกค้า K PLUS ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และผูกกับบริการ K PLUS สามารถเข้าใช้งาน K-My Invest ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครบริการใด ๆ เพิ่มเติม เพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการใช้บริการระบบ

แบ่งชำระหลายครั้งได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน หากต้องการแยกจ่าย ต้องทำการจองซื้อแยกตามจำนวนที่ต้องการชำระในแต่ละธุรกรรม

วงเงินชำระเงินผ่าน K PLUS

สามารถชำระเงินได้ 30 ล้านบาทต่อวัน โดยไม่นับวงเงิน Bill Pay ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดและดุลพินิจของธนาคาร

จ่ายเงินด้วยบัญชีของคนอื่นได้ไหม

ไม่ได้ ผู้จองซื้อและผู้ชำระเงินต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้น

บิลค่าจองซื้อมีกำหนดอายุหรือไม่

มีกำหนดอายุ (เงื่อนไขตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์) หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รายการจองซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Browser ที่รองรับ

Google Chrome, Safari, Firefox และ Internet Explorer