วิธีการชำระเงินด้วย
QR Code ที่ญี่ปุ่น

วิธีการชำระเงินด้วย
QR Code ที่สิงคโปร์

โหลด แอปพลิเคชัน
K PLUS