Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

ความมั่งคั่งที่ “สมบูรณ์” ไม่อาจตีความได้จากการมีสินทรัพย์ที่มาก หากแต่การได้ถือครองสินทรัพย์โดยปราศจากความกังวล เพื่อให้ท่านได้มี “ความสุข” กับชีวิตในแบบของท่าน KBank Private Banking จึงมุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่ง และสร้างความสุขให้กับลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่ไร้กังวล และนิยาม “ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์” ในแบบของท่านเองนิยาม “ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์” ของท่านคืออะไร? สามารถค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นเรื่องที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและได้ให้เกียรติมาแบ่งปันนิยามของท่านเหล่านั้นกับเรา

ฉบับปฐมฤกษ์

Perfect Wealth

ฉบับปฐมฤกษ์

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

อดีตนักข่าว นักคิด นักเขียน
นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนทางสังคม

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์

ผู้ก่อตั้งบริษัทเส้นหมี่เหรียญทอง

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข

ผู้บริหารบริษัทวัฒนาพานิชกรุ๊ป (สำราญราษฎร์)

ฉบับที่ 1

Perfect Wealth

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์

ฉบับที่ 1