Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

เกี่ยวกับ

KBank Private Banking

เพราะความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ (Perfect Wealth) หมายถึง ความมั่งคั่งที่มาพร้อมกับความสุขจากการใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลที่ไม่เพียงแค่ในปัจจุบันแต่รวมถึงอนาคต และไม่เพียงเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อผู้อื่นด้วย

KBank Private Banking บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลที่ผสานความเชี่ยวชาญจากทีมที่ปรึกษาไทย และพันธมิตร Lombard Odier ผู้ให้บริการด้านไพรเวทแบงก์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ เราได้นำแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ดูแลครอบคลุมการบริหารสินทรัพย์ทุกมิติ เพื่อยกระดับความมั่งคั่งของคุณ สู่พลังแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างผลตอบแทนในระยะยาวต่อลูกค้า ทั้งยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


Perfect Wealth

สิ่งสำคัญที่ KBank Private Banking ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การให้บริการไพรเวทแบงก์ ในประเทศไทยมายาวนาน คือ การมีสินทรัพย์ที่มากไม่ได้สะท้อนถึงความมั่งคั่งที่สมบูรณ์

หากแต่การได้มี “สินทรัพย์ที่ปราศจากความกังวล” เพื่อให้เราได้มี “ความสุข” กับชีวิต นั่นคือความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ นั่นคือ Perfect Wealth

ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ หรือ “Perfect Wealth” จึงกลายเป็นปรัชญาการให้บริการของ KBank Private Banking ที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่ง และสร้างความสุข เพื่อชีวิตที่ไร้กังวล ให้กับลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร

The International Comprehensive Wealth Management Service

KBank Private Banking คือบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทย สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคาร ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ด้วยเป้าหมายหลักที่เราตั้งมั่นส่งมอบ “ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ (Perfect Wealth)” ให้กับลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร บริการของเราจึงถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกมิติของการบริหารสินทรัพย์ เน้นสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน และตอบโจทย์ในทุกภาระหลัก ทั้งการเก็บรักษา, การสร้างความเติบโต และ การส่งต่อ บนสินทรัพย์ทั้งของตนเอง และครอบครัว ผ่านทางบริการหลักทั้ง 5 ของ KBank Private Banking ประกอบด้วย Investment Advisory / Family Wealth Planning Services / Real Estate Advisory Services / Non-Capital Market Solutions / Lombard Financing and Land Loan for Investment

The Strategies

บริการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจรระหว่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนในการลงทุน ไปพร้อมกับการสร้างสังคมและประเทศที่ยั่งยืน KBank Private Banking จึงนำเสนอบริการทั้ง 5

ภายใต้กลยุทธ์ 3S อันประกอบไปด้วย

Team of Experts

ทุกคำแนะนำ และบริการของ KBank Private Banking คือผลจากการกลั่นกรององค์ความรู้ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร และพันธมิตรชั้นนำระดับสากล และส่งมอบให้ท่านผ่านทางไพรเวทแบงก์เกอร์

 

โดยไพรเวทแบงก์เกอร์จะเป็นผู้ผสานองค์ความรู้ทั้งหมด เข้ากับความต้องการ ความเข้าใจ และเงื่อนไขเฉพาะของท่าน แปลงเป็นแผนการดำเนินการแบบ tailored made เพื่อให้ท่านได้รับบริการไพรเวทแบงก์ที่มีความครบถ้วนระดับมาตรฐานสากล ในรูปแบบที่สร้างประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่านที่สุด

Go Further with Partners

พันธมิตรที่ดีคือสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

KBank Private Banking ร่วมมือกับหลายพันธมิตรระดับสากลเพื่อสร้างบริการ และคำแนะนำพิเศษเฉพาะคุณ หนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญคือ ลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ที่เก่าแก่ที่สุดในเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ลอมบาร์ด โอเดียร์ เริ่มให้บริการไพรเวทแบงก์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1796 และมีประสบการณ์ให้คำแนะนำลูกค้าสินทรัพย์สูงทั่วโลก ผ่านวิกฤต และความผันผวนของตลาดโลกมาแล้วหลายครั้ง การเข้าถึงประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่สะสมมายาวนานกว่า 200 ปี เช่นนี้ ถือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของลูกค้า KBank Private Banking

Awards and Recognitions

ด้วยความไม่หยุดยั้ง ในการปรับปรุง และพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ KBank Private Banking จึงได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันชั้นนำระดับสากล อย่างต่อเนื่องทุกปี

 

KBank Private Banking จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับโอกาสให้เราได้พิสูจน์ตนเอง เราให้คำสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานของบริการไพรเวทแบงก์ ทั้งของตนเอง และของประเทศไทย ให้ทัดเทียมระดับสากลต่อไป


KBank Private Banking ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป