15 ก.ค. 62

ทำไมเจ้าของกิจการถึงต้องลงทุน (หุ้น/กองทุน)

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​​​​​ทำไมเจ้าของกิจการถึงต้องลงทุน (หุ้น/กองทุน)


                โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของกิจการมักไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวม เพราะเชื่อว่าธุรกิจของตนเองสามารถสร้างผลกำไรได้มากกว่า และไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินธุรกิจ แต่ในความเป็นจริงแล้วการลงทุนมีข้อดีที่ช่วยเจ้าของกิจการได้ K-Expert มีคำแนะนำในเรื่องนี้มาฝาก

 

1. การลงทุนช่วยทำให้ความมั่งคั่งโดยรวมของเจ้าของกิจการมีความสม่ำเสมอ

การลงทุนช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจหลักที่ตนเองนั้นดำเนินอยู่อาจได้รับผลกระทบ แต่การจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น การลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่า จะช่วยส่งผลให้ความมั่งคั่งของเจ้าของกิจการมีความสม่ำเสมอมากกว่าการลงทุนเพียงอุตสาหกรรมเดียว

 

2. เป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ได้ง่าย แม้มีประสบการณ์น้อย       

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นนั้นเปรียบเสมือนการจ้างผู้บริหารที่มีความชำนาญมาบริหารธุรกิจนั้นๆ หรือแม้แต่การลงทุนในกองทุนรวมก็มีผู้จัดการกองทุนรวมเป็นผู้คัดเลือกสินทรัพย์ ทำให้เจ้าของกิจการมีทางเลือกในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ตนเองยังขาดความเชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น

 

3. ใช้เงินลงทุนน้อย ไม่กระทบธุรกิจหลัก      

สำหรับกองทุนรวมสามารถเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท และการเปิดบัญชีหุ้นเริ่มต้นที่ 50,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าการทำธุรกิจจริง ดังนั้น การเริ่มต้นแบ่งเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นและกองทุนรวม จึงเป็นทางเลือกที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายและใช้เงินลงทุนน้อย โดยไม่กระทบกับธุรกิจหลักที่ทำอยู่

 

4. สินทรัพย์ทางการเงินมีสภาพคล่องสูง       

สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อ-ขายได้ง่าย หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถขายบางส่วนแล้วนำเงินออกมาใช้ได้ หรือหากต้องการเปลี่ยนประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนก็สามารถทำได้ง่าย แตกต่างจากการเลิกกิจการจริง การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดี

​ 

จะเห็นได้ว่าการลงทุนทั้งในหุ้นหรือกองทุนรวมถือเป็นส่วนที่สนับสนุนความมั่งคั่งและช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับเจ้าของกิจการ และที่สำคัญคือ เจ้าของกิจการจำเป็นต้องแบ่งเงินของธุรกิจและเงินส่วนตัวออกจากกัน เพื่อบริหารเงินนั้นให้ตรงวัตถุประสงค์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง


ให้คะแนนบทความ

เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย