05 เม.ย. 59

มาอัพเดตสิทธิที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ร.บ.รถยนต์กันเถอะ

คะแนนเฉลี่ย

ประกัน
​มาอัพเดตสิทธิที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ร.บ.รถยนต์กันเถอะ

“ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มวงเงินความคุ้มครอง
โดยไม่เพิ่มเบี้ยประกัน
มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้”
- K-Expert -
 
          มีข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมาฝากค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “ประกันภัย พ.ร.บ.” ซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยที่ไม่เพิ่มเบี้ยประกัน ซึ่งการปรับในครั้งนี้จะปรับเพิ่มความคุ้มครองในด้านใดบ้าง และเพิ่มวงเงินเป็นจำนวนเท่าไร K-Expert ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากเพื่อนๆ กันแล้วล่ะค่ะ​

​          ในการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.นั้น ทาง คปภ.ได้ประกาศปรับเพิ่มความคุ้มครองให้ทุกด้าน ทั้งในด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ และกรณีสูญเสียอวัยวะ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ

 

ความคุ้มครอง​ เดิม ปัจจุบัน
ค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บ
50,000 บาทต่อคน
80,000 บาทต่อคน
ค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร200,000 บาทต่อคน
300,000 บาทต่อคน
ค่าสินไหมทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะ200,000 บาทต่อคน
ระหว่าง 200,000-300,000​ บาทต่อคน

  

​​          ทั้งนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลครอบคลุมไปถึงรถยนต์ทุกประเภท สำหรับใครที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะมีผลย้อนหลังให้กับกรมธรรม์ประกันภัยเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย ทำให้ได้รับสิทธิปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองตามไปด้วย เรียกได้ว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันเลยค่ะ

​          สำหรับใครที่ต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้น หรือต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินด้วยล่ะก็ แนะนำให้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่กันไปค่ะ ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือกหลายแบบ โดยจะให้ความคุ้มครองและมีค่าเบี้ยประกันที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้เหมาะกับความคุ้มครองที่ต้องการและความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปีของเราค่ะ

​          การใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ มีสติก่อนสตาร์ท และขับรถด้วยความไม่ประมาท เพื่อช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคนอื่นๆ ทั้งนี้ การทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น และที่สำคัญคือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วยล่ะค่ะ


ให้คะแนนบทความ

สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ AFPT

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย