01 เม.ย. 62

เที่ยวอย่างอุ่นใจ เมื่อพกประกันเดินทาง

คะแนนเฉลี่ย

ประกัน

​​​​​​​​เที่ยวอย่างอุ่นใจ เมื่อพกประกันเดินทาง


          ​ใกล้เทศกาลหยุดยาวอีกแล้ว เพื่อนๆ มีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าคะ หากมีแพลนท่องเที่ยวในใจกันอยู่แล้ว      ก็อย่าลืมวางแผนการท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานที่เที่ยว สภาพอากาศ หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะนำไป เพื่อให้เป็นทริปที่สมบูรณ์และน่าจดจำ แต่ถ้าอยากเที่ยวอย่างหมดห่วง โดยไม่ต้องกังวลว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาระหว่างทริปแล้วจะหมดสนุกล่ะก็ K-Expert อยากให้ลองนึกถึงประกันการเดินทางกันด้วยนะคะ

 

มีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้วยังต้องทำประกันการเดินทางไหม

 

          หลายๆ ท่านอาจสงสัยว่า เรามีประกันอุบัติเหตุกันอยู่แล้วก็น่าจะเพียงพอ ทำไมยังต้องทำประกันการเดินทางด้วย แต่หากลองนึกดู ถ้าเราไปเดินเล่นแถวชิบูย่าแล้วเกิดหกล้ม ขาหัก ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันที ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่เกิดขึ้นเราเตรียมเงินไปเพียงพอไหม ดังนั้น อยากให้ลองสำรวจประกันอุบัติเหตุที่เรามีอยู่ก่อน ซึ่งสิ่งที่เราควรเช็กเบื้องต้นได้แก่

  • ประกันอุบัติเหตุที่มีอยู่ มีความคุ้มครองที่ต่างประเทศหรือไม่
  • วงเงินความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเพียงพอหรือไม่
  • ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ               

          ถ้าประกันอุบัติเหตุที่เรามีอยู่มีความคุ้มครองที่ต่างประเทศและวงเงินความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เพียงพอ เราก็อาจมองข้ามประกันการเดินทางไปได้ ทั้งนี้ เราต้องยอมรับในความไม่สะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร เงินที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนจนถึงการกลับมาเคลมกับษริษัทประกันที่ทำ แต่ถ้ามีประกันการเดินทาง เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้กับเราตลอดเวลาจนถึงส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทย

 

          นอกจากนี้ ประกันการเดินทางยังมีความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจช่วยเราแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น ความคุ้มครองการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะท้องเสีย เป็นไข้ หัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับมารักษาต่อที่ประเทศไทย ค่าเดินทางของผู้ไปเยี่ยมผู้เอาประกัน การเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ กระเป๋าสูญหายหรือชำรุด กระเป๋าล่าช้า รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ภายในกระเป๋า การสูญหายของเงิน การสูญหายของหนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง เที่ยวบินถูกยกเลิก เที่ยวบินเลื่อนการเดินทาง พลาดการต่อเที่ยว ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกันอุบัติเหตุ     ไม่ครอบคลุม เป็นต้น

 

            เมื่อเกิดเหตุขึ้นที่ต่างประเทศ

 

          ประกันการเดินทางที่มีอยู่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเสียชีวิต เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ คุ้มครองทรัพย์สิน และความไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุต่างๆ ขึ้นที่ต่างประเทศ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ ติดต่อกับบริษัทประกันที่ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อแบบออนไลน์ หรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อก็ได้ (ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าโทรศัทพ์นะคะ ประกันการเดินทางมีความคุ้มครองเรื่องค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่แล้ว) โดยเราสามารถติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ทันที และควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary, E-Ticket, Boarding Pass ตลอดการเดินทางไว้

 

  • หากเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ให้ติดต่อกับบริษัทที่ทำประกันไว้ โดยบริษัทจะคอยประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย แต่หากโรงพยาบาลที่เราไปไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญา เราก็อาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำกลับมาเคลมที่ประเทศไทย โดยใช้เอกสารทางการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

 

  • ถ้าเกิดเหตุขึ้นกับทรัพย์สินของเรา เช่น กระเป๋าสูญหายหรือล่าช้า แล้วต้องมีการซื้อของใช้ต่างๆ เราต้องไปดำเนินการแจ้งเรื่องที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน ณ บริเวณจุดรับกระเป๋าเพื่อขอเอกสารที่ระบุถึงเหตุที่เกิด พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในการซื้อเครื่องแต่งตัว หรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วน เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่จะได้รับกระเป๋าเดินทาง แต่หากถูกชิงทรัพย์ เราต้องดำเนินการแจ้งความ แล้วนำใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่ระบุสาเหตุ รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหายมาใช้ในการเคลมด้วย

 

  • ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นจนทำให้เราไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามกำหนดเดิม ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยหรือมีภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดขึ้น เราจะต้องขอเอกสารจากทางสายการบิน หรือเอกสารยืนยันว่ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางกลับตามกำหนดได้ เช่น เอกสารทางการแพทย์ รวมถึงใบเสร็จค่าเงินมัดจำการเดินทาง ค่าซื้อตั๋ว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต หรือจดหมายเรียกให้ไปเป็นพยานที่ศาล เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น

        เมื่อกลับถึงประเทศไทย

 

          หลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาจนกระทั่งกลับถึงประเทศไทยแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเคลมประกัน โดยสามารถดาวน์โหลดใบเคลมจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทประกัน หรือโทรขอเจ้าหน้าที่ Call Center พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้และยื่นกับบริษัทประกันได้เลยค่ะ

 

          นอกจากนี้ หากประเทศที่เราไปต้องมีการยื่นขอวีซ่า เราอาจถูกกำหนดให้ทำประกันการเดินทางเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า โดยอย่าลืมดูความคุ้มครองตามที่แต่ละประเทศกำหนดและให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ไปด้วยนะคะ

 

​           ต่อให้เรามีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว แต่ถ้าอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติม และความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เป็นอะไร ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่องตลอดเวลา ทั้งการสอบถามเส้นทาง ร้านอาหารแนะนำ หรือแหล่งชอปปิงเจ๋งๆ เหมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างตัวล่ะก็ อย่าลืมซื้อประกันการเดินทางกันนะคะ จ่ายเบี้ยเพียงเล็กน้อย แต่ได้รับความคุ้มครองมากมาย แถมยังเป็นตัวช่วยยามฉุกเฉินได้อีกด้วยค่ะ ปัจจุบันซื้อง่าย ซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้ ทีนี้ไม่ว่าจะไปเล่นสกี ล่องเรือ ชอปปิง เดินป่า เราก็สนุกกับการท่องเที่ยวทุกแบบทุกสไตล์ได้อย่างหมดห่วงแล้วค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- เที่ยวนอก เที่ยวไทย อุ่นใจด้วยประกันเดินทาง​ให้คะแนนบทความ

จุฑากาญจน์ แก้วตาทิพย์

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย