30 ต.ค. 61

ซื้อประกันคู่กับกองทุนเอง หรือ Unit Link แบบไหนดีกว่ากัน

คะแนนเฉลี่ย

ประกัน

​​​​​​​​​​​​ซื้อประกันคู่กับกองทุนเอง หรือ Unit Link แบบไหนดีกว่ากัน 

​​​​​​​          เหตุผลของคนที่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมีหลากหลายเหตุผลไม่เหมือนกัน บางคนตัดสินใจซื้อเพราะต้องการคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ครอบครัวหรือคนที่รักจะได้ไม่เดือดร้อน หรือบางคนตัดสินใจซื้อเพราะต้องการทั้งความคุ้มครองชีวิตและออมเงินระยะยาว หรือบางคนตัดสินใจเพราะได้สิทธิลดหย่อนภาษี บริษัทประกันจึงต้องออกแบบประกันหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ประกันแบบตลอดชีพ เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง ไม่เน้นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือ ประกันแบบสะสมทรัพย์ ที่เน้นเงินคืนระหว่างสัญญา เหมาะกับผู้ที่ต้องการทั้งความคุ้มครองและออมเงินระยะยาว เป็นต้น


          แต่ในปัจจุบันคนมีความต้องการหลากหลายมากขึ้น แบบประกันรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจึงต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ที่เรียกว่า “แบบประกัน Unit Link” ที่นอกจากจะให้ผู้เอาประกันออกแบบเอง เลือกความคุ้มครองเองได้แล้ว ยังปรับเพิ่มหรือลดความคุ้มครองระหว่างสัญญาได้ ยืดหยุ่นการจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ และยังทราบว่าค่าเบี้ยที่จ่ายไปหักค่าความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือเท่าไหร่ จะเลือกนำไปลงทุนในกองทุนรวมนโยบายใดก็ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกด้วย


          ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงตัดสินใจไม่ถูกว่า การซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเพื่อเน้นความคุ้มครองและซื้อกองทุนรวมเองแยกจากกัน หรือซื้อประกันแบบ Unit Link แบบไหนดีกว่ากัน  เรามาเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เอาประกันเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจกันค่ะ


          ดังนั้น หากจะถามว่า 2 วิธีดังกล่าวข้างต้น วิธีใดดีกว่ากัน คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลว่าต้องการสิ่งใด ผู้เอาประกันควรกำหนดเป้าหมายของตัวเองก่อน แล้วเลือกรูปแบบประกันชีวิตกับการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ แต่ทั้งนี้หากเป็นคนรับความเสี่ยงได้น้อย ต้องการทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาว แนะนำซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์จะเหมาะสมกว่า เพราะ 2 วิธีดังกล่าวข้างต้นไม่ได้การันตีผลตอบแทนนะคะ
 
          สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เอาประกันจะต้องเข้าใจเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแบบประกันและความเสี่ยงจากการลงทุนที่เลือกไว้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

​Workshop ที่เกี่ยวข้อง: 
-รู้ทันประกัน คุ้มครองคนที่รักอย่างถูกวิธี


ให้คะแนนบทความ

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย