ค้นหางานที่ใช่

พิชิต Challenge ใหม่ไปด้วยกัน

What are our people saying?

ประสบการณ์จริงจากทีมของเรา

experience_person_chatchaval_chongsirivattanakul
ชัชวาล จงศิริวัฒนกุล
Head of Event Marketing Management
รู้สึกว่าที่กสิกรไทย ให้ความสำคัญกับพนักงานในทุกมิติ โดยออกแบบประสบการณ์ให้ตอบไลฟ์สไตล์ของพนักงานรวมถึงสนับสนุนการทำงานให้เหมาะสมกับคนแต่ละ Generation ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ FITS กับพนักงานและสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
experience_person_rattanaporn_ariyasatitmun
รัตนาภรณ์ อริยะสถิตย์มั่น
ผู้บริหารงานบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้า
กสิกรไทยเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับเป็นอย่างมาก เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของ Soft Skills และ Hard Skills เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
experience_person_tawatchai_sithichaiyanant
ธวัชชัย สิทธิไชยนันท์
ผู้บริหารงานสนับสนุนงานบริหารคุณภาพสินทรัพย์
กสิกรไทยมีความพร้อมสนับสนุนพนักงานทั้งด้านความรู้ และเครื่องมือในการทำงาน มีระบบสอนงาน Coaching ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ธนาคารพร้อมที่สนับสนุนพนักงานทุกคนให้เติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
experience_person_thaniya_charuchotikamon
ธนียา จารุโชติกมล
Senior Private Banker
กสิกรไทยเป็นที่แห่งการเรียนรู้ เป็นที่ที่ให้คุณค่าและลงทุนกับทรัพยากรบุคคลอย่างมาก ส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยให้พนักงานตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีโอกาสได้คิด และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี และมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี
experience_person_jakkrit_tidjaidee
จักรกฤษ ติดใจดี
Senior Private Banker
ตลอดเวลาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกสิกรไทย ได้เรียนรู้และยกระดับความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการลงทุนให้ลูกค้า ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ส่งมอบ Wealth ไปสู่ลูกๆ หลานๆ รวมทั้งกลับคืนสู่สังคม ผ่านการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ
experience_person_pearmas_booranamanus
แพรมาศ บูรณมานัส
World Business Strategist
ที่กสิกรไทยทุกอย่างเป็นไปได้ ด้วยความใจกว้างของทั้งผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่ทำให้ทุกงานที่นี่คือโอกาส จากคนที่เคยทำงานด้าน HR มาก่อน มีโอกาสได้ย้ายงานมาทำด้าน Branding และ Marketing ให้กับ World Business Group ได้เรียนรู้และเปิดโลกใหม่ทั้งหมดจากการได้ทดลองและลงมือทำจริงไปพร้อมกับทีม

Our Main Locations

work_location_head_office

อาคารพหลโยธิน

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ดูแผนที่
work_location_rat_burana_office

อาคารราษฎร์บูรณะ

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ดูแผนที่
work_location_chaeng_wattana_office

อาคารแจ้งวัฒนะ

47/7 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี11120
ดูแผนที่
work_location_kbtg_building

อาคารKBTG

46/6 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ดูแผนที่