สินเชื่อ_SME_อเนกประสงค์สำหรับธุรกิจ_เดินบัญชีน้อย สินเชื่อ_SME_อเนกประสงค์สำหรับธุรกิจ_เดินบัญชีน้อย

สินเชื่อ SME อเนกประสงค์

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
วัตถุประสงค์ : เพื่อลงทุนระยะยาว / เพื่อขยายกิจการ / เพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 15 ปี
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :

MRR+5.0% หรือเทียบเท่า

*อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)

หลักประกัน : ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
Zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

table
download document
ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
สำหรับสินเชื่อ SME อเนกประสงค์

*MRR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี อัตราและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล
  จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
  (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด
 • เอกสารภาพถ่ายกิจการ

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด
 • เอกสารภาพถ่ายกิจการ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการชำระเงิน

ธุรกิจจ่ายเงินสะดวก ด้วยบริการที่หลากหลาย วางใจได้ว่าจ่ายจริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

K SHOP

รับเงินง่าย ได้เงินชัวร์ แอปตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ และมีหน้าร้าน รับเงินง่าย ด้วยช่องทางรับชำระเงินหลากหลาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

EDC

รับชำระเงินได้ทุกรูปแบบในเครื่องเดียวเพิ่มโอกาสในการขายให้ง่ายขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการรับชำระเงินผ่าน Meta Pay

ขายของบน Facebook ต้องมี บริการรับชำระเงินผ่าน Meta Pay กับ KGP

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Solution เพื่อร้านค้าออนไลน์

เลือกบริการที่ใช่ ให้เหมาะกับร้านคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าทำธุรกิจร้านเสริมสวย ต้องการกู้เพื่อปรับปรุงตกแต่งร้าน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลูกค้าทำธุรกิจขายของออนไลน์ สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

การอนุมัติสินเชื่อธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง ?

ธนาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายในธุรกิจ รวมถึงภาระหนี้

เปิดบริษัทไม่ถึง 1 ปี สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยใช้เอกสารอื่นตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้หลักประกันของบุคคลในครอบครัวในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

sme_location

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา
sme_tel

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888822
back to top