จุดเด่น

โอนเงินไปพม่า คุ้มค่ากว่าเดิม!

คุ้มค่ากว่าเดิม!

อัตราแลกเปลี่ยนถูก

โอนเงินไปพม่า รวดเร็วกว่าเดิม!

รวดเร็วกว่าเดิม!

โอนเงินไปพม่าแบบ Real-Time

โอนเงินไปพม่า สะดวกปลอดภัยกว่าเดิม!

สะดวกปลอดภัยกว่าเดิม!

ด้วยบริการโอนเงินไปประเทศพม่า
ผ่าน โอนเงินไปพม่า kplus ไป โอนเงินไปพม่า kplus

โอนเงินไปพม่า รองรับการโอน ได้ถึง 16 วัตถุประสงค์!

รองรับการโอน
ได้ถึง 16 วัตถุประสงค์!

โอนเงินไปพม่า โอนได้เลย

โอนได้เลย

ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ

โอนเงินไปพม่า thumbnail
1 เม.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567

ค่าธรรมเนียมพิเศษ!
เริ่มต้น 20 บาท ต่อรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำรายการ

ขั้นตอนการทำรายการ โอนเงินไปประเทศพม่าด้วย
เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ KBZPay Wallet
โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 1/10
                              เข้าสู่แอป K PLUS
                              แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1 / 10

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 2/10
                              เลือก “โอนเงิน“

ขั้นตอนที่ 2 / 10

เลือก “โอนเงิน“

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 3/10
                              เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

ขั้นตอนที่ 3 / 10

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 4/10
                              กรณีเข้ามาครั้งแรก ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4 / 10

กรณีเข้ามาครั้งแรก
ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ)
และกด “ต่อไป”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 5/10
                              กรณีเข้ามาครั้งต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง ให้กด ต่อไป หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่เครื่องหมายดินสอ

ขั้นตอนที่ 5 / 10

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป
ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบ
หากข้อมูลถูกต้อง ให้กด "ต่อไป"
หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูล
ให้กดไปที่เครื่องหมายดินสอ

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 6/10
                              เลือก ประเทศพม่า

ขั้นตอนที่ 6 / 10

เลือก "ประเทศพม่า"

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 7/10
                              กด “ยอมรับ”

ขั้นตอนที่ 7 / 10

กด “ยอมรับ”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 8/10กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับKBZPay Wallet, จำนวนเงิน, เลือกวัตถุประสงค์การโอน และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 8 / 10

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ
KBZPay Wallet, จำนวนเงิน,
เลือกวัตถุประสงค์การโอน
และกด “ต่อไป”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 9/10
                              ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง 
                              และกด ยืนยัน

ขั้นตอนที่ 9 / 10

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง
และกด "ยืนยัน“

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 10/10
                              เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 10 / 10

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-slip
เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ขั้นตอนการสมัครบริการ KBZPay

ผู้รับเงินปลายทางต้องสมัคร KBZPay Wallet (Level 2) เพื่อใช้บริการโอนเงินไปประเทศพม่าผ่าน K PLUS

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 1/3
                              สามารถสมัครบริการฯ ได้ที่สาขา Kanbawza Bank หรือตัวแทนธนาคาร ได้แก่ KBZPay Agent, KBZPay Center

ขั้นตอนที่ 1 / 3

สามารถสมัครบริการฯ ได้ที่สาขา
Kanbawza Bank หรือตัวแทนธนาคาร
ได้แก่ KBZPay Agent, KBZPay Center

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 2/3
                              แสดงข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน ได้แก่ NRC หรือเอกสารอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อทำการพิสูจน์ตัวของลูกค้า (KYC)

ขั้นตอนที่ 2 / 3

แสดงข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน
ได้แก่ NRC หรือเอกสารอื่น ๆ
ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เพื่อทำการพิสูจน์ตัวของลูกค้า (KYC)

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 3/3
                              เมื่อธนาคารทำการพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อย
                              แล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS แจ้งการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถเริ่มใช้งาน KBZPay Wallet ได้

ขั้นตอนที่ 3 / 3

เมื่อธนาคารทำการพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อย
แล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS
แจ้งการลงทะเบียนสำเร็จ
และสามารถเริ่มใช้งาน KBZPay Wallet ได้

วิธีถอนเงินจาก KBZPay Wallet
ผ่านตัวแทน KBZPay

สามารถถอนเงินผ่านสาขา Kanbawza Bank / KBZPay Agent / KBZPay Center ได้ 2 วิธี ดังนี้

แสกน QR Code ของตัวแทนธนาคาร

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 1/9
                              เลือกเมนู “Cash Out”

ขั้นตอนที่ 1 / 9

เลือกเมนู “Cash Out”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 2/9
                              เลือก “Agent”

ขั้นตอนที่ 2 / 9

เลือก “Agent”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3/9
                              กด “OK”

ขั้นตอนที่ 3 / 9

กด “OK”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 4/9
                              เลือก “Scan QR Code”

ขั้นตอนที่ 4 / 9

เลือก “Scan QR Code”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 5/9
                              แสกน QR Code ของตัวแทนธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5 / 9

แสกน QR Code ของตัวแทนธนาคาร

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 6/9
                              ระบุจำนวนเงินและกด “Submit”

ขั้นตอนที่ 6 / 9

ระบุจำนวนเงินและกด “Submit”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 7/9
                              กด “Confirm”

ขั้นตอนที่ 7 / 9

กด “Confirm”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 8/9
                              กรอกรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 8 / 9

กรอกรหัสผ่าน

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 9/9
                              กด “OK”

ขั้นตอนที่ 9 / 9

กด “OK”

ระบุ Short Code ของตัวแทนธนาคาร

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 1/9
                              เลือกเมนู “Cash Out”

ขั้นตอนที่ 1 / 9

เลือกเมนู “Cash Out”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 2/9
                              เลือก “Agent”

ขั้นตอนที่ 2 / 9

เลือก “Agent”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3/9
                              กด “OK”

ขั้นตอนที่ 3 / 9

กด “OK”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 4/9
                              เลือก ““Enter Short Code”

ขั้นตอนที่ 4 / 9

เลือก “Enter Short Code”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 5/9
                              ระบุ Short Code ของตัวแทนธนาคาร และกด “Next”

ขั้นตอนที่ 5 / 9

ระบุ Short Code ของตัวแทนธนาคาร
และกด “Next”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 6/9
                              ระบุจำนวนเงินและกด “Submit”

ขั้นตอนที่ 6 / 9

ระบุจำนวนเงินและกด “Submit”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 7/9
                              กด “Confirm”

ขั้นตอนที่ 7 / 9

กด “Confirm”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 8/9
                              กรอกรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 8 / 9

กรอกรหัสผ่าน

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 9/9
                              กด “OK”

ขั้นตอนที่ 9 / 9

กด “OK”

วิธีถอนเงินจาก KBZPay Wallet
ที่เครื่อง ATM
โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 1/4
                              เลือกเมนู “Cash Out”

ขั้นตอนที่ 1 / 4

เลือกเมนู “Cash Out”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 2/4
                              เลือก “ATM”

ขั้นตอนที่ 2 / 4

เลือก “ATM”

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 3/4
                              กด “Request Code”
                              ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS แจ้ง Code

ขั้นตอนที่ 3 / 4

กด “Request Code”
ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS แจ้ง Code

โอนเงินไปพม่า ขั้นตอนที่ 4/4
                              ระบุ Code และจำนวเงิน ที่เครื่อง ATM

ขั้นตอนที่ 4 / 4

ระบุ Code และจำนวเงิน ที่เครื่อง ATM

รายละเอียดบริการ

วัตถุประสงค์การโอนเงิน

 • ค่าสินค้าเข้า และสินค้าออก
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง นักเรียน นักศึกษา
 • ค่าที่ปรึกษา
 • การส่งรายได้กลับประเทศของแรงงานต่างชาติ ที่ทำงานในประเทศไทย
 • ส่งเงินให้ญาติพี่น้อง มีถิ่นถาวรในต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - อื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง - นักท่องเที่ยว
 • ค่าโดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ
 • ค่าขนส่งสินค้า
 • ค่าเบี้ยประกันภัยและช่วงสำหรับสินค้า
 • ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค้า
 • ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร
 • ค่าโฆษณา
 • ค่าเช่าทรัพย์สิน
 • เงินให้เปล่าภาคเอกชน

เงื่อนไขการโอนเงิน

สกุลเงิน เมียนมาร์จ๊าด (MMK)
ประเทศ ประเทศพม่า
ข้อมูลบัญชีผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ KBZPay Wallet
ข้อมูลธนาคารปลายทาง Kanbawza Bank

หมายเหตุ:

 • จำนวนเงินสูงสุดที่โอนได้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 5,000,000 MMK ต่อวัน
 • ส่งคำสั่งการทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ผู้รับเงินต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ KBZPay Wallet (Kanbawza Bank)
 • ผู้โอนเงิน และผู้รับเงินต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ผู้โอนเงินมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันสกุลเงินบาทกับธนาคารกสิกรไทย และต้องเปิดใช้งานระบบ K PLUS
 • บัญชีของผู้รับเงินปลายทางต้องเป็นบัญชีในสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงิน ที่โอน (สกุลเงิน เมียนมาร์จ๊าด : MMK)
 • ผู้โอนเงินไม่ต้องใช้เอกสารประกอบขณะทำธุรกรรม ทั้งนี้ธนาคารอาจขอ เรียกเอกสารประกอบการทำธุรกรรมเพิ่มเติมในภายหลังหากมีข้อสงสัย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้โอนเงิน หรือผู้รับเงินโอนอยู่ใน รายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

ค่าธรรมเนียม

 • พิเศษ! ค่าธรรมเนียม เริ่มต้น 20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนเงินโอน ค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน MMK 100,000 20 บาท
มากกว่า MMK 100,000 ถึง MMK 200,000 30 บาท
มากกว่า MMK 200,000 ถึง MMK 300,000 40 บาท
มากกว่า MMK 300,000 ถึง MMK 400,000 50 บาท
มากกว่า MMK 400,000 ถึง MMK 500,000 55 บาท
มากกว่า MMK 500,000 ถึง MMK 600,000 60 บาท
มากกว่า MMK 600,000 ถึง MMK 700,000 65 บาท
มากกว่า MMK 700,000 ถึง MMK 800,000 70 บาท
มากกว่า MMK 800,000 ถึง MMK 900,000 75 บาท
มากกว่า MMK 900,000 ถึง MMK 1,000,000 80 บาท
มากกว่า MMK 1,000,000 ถึง MMK 1,100,000 85 บาท
มากกว่า MMK 1,100,000 ถึง MMK 1,200,000 90 บาท
มากกว่า MMK 1,200,000 ถึง MMK 1,300,000 95 บาท
มากกว่า MMK 1,300,000 ถึง MMK 1,400,000 100 บาท
มากกว่า MMK 1,400,000 ถึง MMK 1,500,000 105 บาท
มากกว่า MMK 1,500,000 ถึง MMK 1,600,000 110 บาท
มากกว่า MMK 1,600,000 ถึง MMK 1,700,000 115 บาท
มากกว่า MMK 1,700,000 ถึง MMK 1,800,000 120 บาท
มากกว่า MMK 1,800,000 ถึง MMK 1,900,000 125 บาท
มากกว่า MMK 1,900,000 ถึง MMK 2,000,000 130 บาท
มากกว่า MMK 2,000,000 ถึง MMK 2,100,000 135 บาท
มากกว่า MMK 2,100,000 ถึง MMK 2,200,000 140 บาท
มากกว่า MMK 2,200,000 ถึง MMK 2,300,000 145 บาท
มากกว่า MMK 2,300,000 ถึง MMK 2,400,000 150 บาท
มากกว่า MMK 2,400,000 ถึง MMK 2,500,000 155 บาท
มากกว่า MMK 2,500,000 ถึง MMK 2,600,000 160 บาท
มากกว่า MMK 2,600,000 ถึง MMK 2,700,000 165 บาท
มากกว่า MMK 2,700,000 ถึง MMK 2,800,000 170 บาท
มากกว่า MMK 2,800,000 ถึง MMK 2,900,000 175 บาท
มากกว่า MMK 2,900,000 ถึง MMK 3,000,000 180 บาท
มากกว่า MMK 3,000,000 ถึง MMK 3,100,000 185 บาท
มากกว่า MMK 3,100,000 ถึง MMK 3,200,000 190 บาท
มากกว่า MMK 3,200,000 ถึง MMK 3,300,000 195 บาท
มากกว่า MMK 3,300,000 ถึง MMK 3,400,000 200 บาท
มากกว่า MMK 3,400,000 ถึง MMK 3,500,000 205 บาท
มากกว่า MMK 3,500,000 ถึง MMK 3,600,000 210 บาท
มากกว่า MMK 3,600,000 ถึง MMK 3,700,000 215 บาท
มากกว่า MMK 3,700,000 ถึง MMK 3,800,000 220 บาท
มากกว่า MMK 3,800,000 ถึง MMK 3,900,000 225 บาท
มากกว่า MMK 3,900,000 ถึง MMK 4,000,000 230 บาท
มากกว่า MMK 4,000,000 ถึง MMK 4,100,000 235 บาท
มากกว่า MMK 4,100,000 ถึง MMK 4,200,000 240 บาท
มากกว่า MMK 4,200,000 ถึง MMK 4,300,000 245 บาท
มากกว่า MMK 4,300,000 เป็นต้นไป 250 บาท

ค้นหาสาขา

KBZ Branches, KBZPay Center, KBZPay Agents ในประเทศพม่า

โอนเงินไปพม่า search

ยังไม่มี โอนเงินไปพม่า k-plus ดาวน์โหลดเลย!

ยังไม่มี โอนเงินไปพม่า k-plus ดาวน์โหลดเลย!

พร้อมแล้วทั้ง iOS,
Android และ
Huawei App Gallery

โอนเงินไปพม่า phone โอนเงินไปพม่า phone