ขออภัยค่ะ ท่านสามารถเข้าจองสิทธิพิเศษได้อีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ในเดือนมกราคม 2561 นี้ ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ตามปกติโดยไม่ต้องผ่านการจอง
สำหรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการที่จอดรถและบริการล้างรถสามารถติดต่อผ่านช่องทาง
THE WISDOM Contact Center 028888899