ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี 2566
แบบไหนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ และประกันสุขภาพ
แบบไหนดี ได้ประโยชน์ด้านความคุ้มครอง
และลดหย่อนภาษี 2566

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบไหนดีลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ไหนดีที่ได้ประโยชน์ด้านความคุ้มครองและลดหย่อนภาษี 2566​ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบไหนดีลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ไหนดีที่ได้ประโยชน์ด้านความคุ้มครองและลดหย่อนภาษี 2566​

ให้เราแนะนำแผนประกัน
ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เกร็ดความรู้ลดหย่อนภาษี

รูปแบบประกันมีกี่ประเภท

 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ เน้นการเก็บเงิน โดยรู้จำนวนเงินคืนและเงินครบสัญญาตั้งแต่วันที่ทำประกัน ความคุ้มครองชีวิตมีระดับหนึ่งแต่ไม่สูงมาก
 • ประกันชีวิตเพื่อบำนาญ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้หลังเกษียณในรูปแบบเงินคืน ที่มีจำนวนเงินและระยะเวลาที่แน่นอน
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ เน้นที่ความคุ้มครองชีวิตสูง เพื่อเป็นหลักประกันหรือมรดกให้คนข้างหลัง ในวันที่ผู้หารายได้หลักต้องจากไป
 • ประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย กรณีเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลทั้งจาก การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยทั่วไป และโรคร้ายแรง
วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณ
 • สำรวจและเลือกแบบประกันสุขภาพ ที่วงเงินครอบคลุมค่าห้องของโรงพยาบาลที่มักใช้บริการ หรือเลือกแบบประกันที่ครอบคลุมห้องเดี่ยวมาตรฐาน
 • เลือกแบบประกันสุขภาพที่วงเงินค่ารักษาโดยรวม เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง รวมถึงสามารถต่ออายุได้นานที่สุดถึงอายุ 99
 • ประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของตน เพื่อเลือกแบบประกันที่ค่าเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม และต้องคำนึงถึงค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่มักปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี หรือ 5 ปี ตามช่วงอายุที่มากขึ้น
ซื้อประกันแบบไหนที่ได้ลดหย่อนภาษี
 • ประกันสะสมทรัพย์หรือคุ้มครองตลอดชีพ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 100,000 บาท*
 • ประกันบำนาญ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 200,000 บาท**
 • ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 25,000 บาท*
 • ประกันสุขภาพ กรณีซื้อให้บิดามารดา ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 15,000 บาท

* ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

** ประกันบำนาญ + กองทุน SSF/RMD + กองทุนเกษียณอื่น ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท

2/4

ลดหย่อนภาษี

มองหาตัวช่วยได้เงินคืนภาษี ด้วย
ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบไหนดีลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ไหนดีที่ได้ประโยชน์ด้านความคุ้มครองและลดหย่อนภาษี 2566​ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบไหนดีลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ไหนดีที่ได้ประโยชน์ด้านความคุ้มครองและลดหย่อนภาษี 2566​