เลือกประกันชีวิตและสุขภาพที่ไหนดี เพื่อความคุ้มครองและลดหย่อนภาษีสูงสุด
        เลือกประกันชีวิตและสุขภาพที่ไหนดี เพื่อความคุ้มครองและลดหย่อนภาษีสูงสุด

ความคุ้มครองแบบไหน
ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ และประกันสุขภาพ
แบบไหนดี ได้ประโยชน์ด้านความคุ้มครอง
และลดหย่อนภาษี เพียงตอบแบบสอบถามสั้นๆ
เพื่อให้เราแนะนำแผนประกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ป่วยหนัก-ป่วยเบา
โรคระบาดก็เอาอยู่

ได้เงินก้อนหากเป็นมะเร็ง

ป่วยหนัก-ป่วยเบา
โรคระบาดก็เอาอยู่
และได้เงินก้อนหากเป็นมะเร็ง

ออมเงินระยะสั้น
สะสมเป็นเงินเก็บ

 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ เน้นการเก็บเงิน โดยรู้จำนวนเงินคืนและเงินครบสัญญาตั้งแต่วันที่ทำประกัน ความคุ้มครองชีวิตมีระดับหนึ่งแต่ไม่สูงมาก
 • ประกันชีวิตเพื่อบำนาญ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้หลังเกษียณในรูปแบบเงินคืน ที่มีจำนวนเงินและระยะเวลาที่แน่นอน
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ เน้นที่ความคุ้มครองชีวิตสูง เพื่อเป็นหลักประกันหรือมรดกให้คนข้างหลัง ในวันที่ผู้หารายได้หลักต้องจากไป
 • ประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย กรณีเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลทั้งจาก การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยทั่วไป และโรคร้ายแรง

 • สำรวจและเลือกแบบประกันสุขภาพ ที่วงเงินครอบคลุมค่าห้องของโรงพยาบาลที่มักใช้บริการ หรือเลือกแบบประกันที่ครอบคลุมห้องเดี่ยวมาตรฐาน
 • เลือกแบบประกันสุขภาพที่วงเงินค่ารักษาโดยรวม เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง รวมถึงสามารถต่ออายุได้นานที่สุดถึงอายุ 99 ปี
 • ประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของตน เพื่อเลือกแบบประกันที่ค่าเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม และต้องคำนึงถึงค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่มักปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี หรือ 5 ปี ตามช่วงอายุที่มากขึ้น

 • ประกันสะสมทรัพย์หรือคุ้มครองตลอดชีพ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 100,000 บาท*
 • ประกันบำนาญ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 200,000 บาท**
 • ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 25,000 บาท*
 • ประกันสุขภาพ กรณีซื้อให้บิดามารดา ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 15,000 บาท

* ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

** ประกันบำนาญ + กองทุน SSF/RMD + กองทุนเกษียณอื่น ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท

Question

ผลลัพธ์ของคุณ คือ

ย้อนกลับไป
เริ่มตอบคำถามใหม่

ดูประกันชีวิตทั้งหมด ›