ทางเลือกลดหย่อนภาษี 2566
แบบไหนดี ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

ต้องการลดหย่อนภาษี แต่ยังไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรได้บ้าง?
กองทุน SSF RMF หรือประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด?
ให้เราช่วยวางแผนลดหย่อนภาษีปี 2566 อย่างมั่นใจ

ลดหย่อนภาษี 2566 มีอะไรบ้าง ต้องการลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง กองทุน SSF RMF หรือประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด ลดหย่อนภาษี 2566 มีอะไรบ้าง ต้องการลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง กองทุน SSF RMF หรือประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด

ให้เราแนะนำวิธีลดหย่อนภาษี
ที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

เกร็ดความรู้ลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อนภาษี ประหยัดภาษีได้ยังไง

ค่าลดหย่อนที่ช่วยประหยัดภาษีได้มีอยู่หลายอย่าง เช่น

 • สำรวจและเลือกแบบประกันสุขภาพ ที่วงเงินครอบคลุมค่าห้องของโรงพยาบาลที่มักใช้บริการ หรือเลือกแบบประกันที่ครอบคลุมห้องเดี่ยวมาตรฐาน
 • เลือกแบบประกันสุขภาพที่วงเงินค่ารักษาโดยรวม เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง รวมถึงสามารถต่ออายุได้นานที่สุดถึงอายุ 99 ปี
 • ประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของตน เพื่อเลือกแบบประกันที่ค่าเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม และต้องคำนึงถึงค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่มักปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี หรือ 5 ปี ตามช่วงอายุที่มากขึ้น

ค่าลดหย่อนที่เกิดขึ้นแต่ละปี สามารถนำไปหักจากรายได้ทำให้เงินได้สุทธิลดลง ภาษีที่คำนวณได้จึงน้อยลงตาม เช่น คนที่มีเงินเดือนและโบนัสรวมกันทั้งปี 5 แสนบาท หากสมมติว่าไม่มีค่าลดหย่อนอื่น

 • โดยปกติจะมี เงินได้สุทธิเท่ากับ 340,000 บาท (เงินได้ 500,000 – ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 100,000 – ลดหย่อนส่วนตัว 60,000) ฐานภาษีอยู่ที่ 10% ภาษีรวม 11,500 บาท
 • หากมีค่าลดหย่อนเพิ่ม 10,000 บาท (เช่น กองทุน SSF/RMF ประกันชีวิต) เงินได้สุทธิจะเท่ากับ 330,000 บาท ภาษีรวม 10,500 บาท ซึ่งประหยัดภาษีได้ 1,000 บาท หรือประมาณ 10%ของค่าลดหย่อนที่เพิ่มมา ตามฐานภาษี

แต่คนที่มีรายได้มากกว่านี้ เช่น เงินเดือนและโบนัสรวมกันทั้งปี 1 ล้านบาท ฐานภาษีจะอยู่ที่ 20% ภาษีรวม 83,000 บาท หากมีค่าลดหย่อนเพิ่ม 10,000 บาท ภาษีรวมจะอยู่ที่ 81,000 บาท ซึ่งประหยัดภาษีได้ 2,000 บาท หรือประมาณ 20%ของค่าลดหย่อนที่เพิ่มมา ตามฐานภาษี เป็นต้น

กองทุนอะไรบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้?
 • กองทุน SSF
  • เหมาะกับคนอายุน้อยกว่า 45 ปี
  • เงินที่ลงทุน ต้องถืออย่างน้อย 10 ปีเต็ม (วันชนวัน) ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง
  • ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 200,000 บาท*
  • บางกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตอบโจทย์คนที่ต้องการเงินคืนระหว่างทาง
 • กองทุน RMF
  • เหมาะกับคนอายุมากกว่า 45 ปี หรือซื้อ SSF ครบแล้ว หรือ อยากสะสมเงินเพื่อใช้วัยเกษียณ
  • ต้องลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม
  • ลงทุนได้ไม่เกิน 30%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 500,000 บาท*
 • ลักษณะทั่วไปของกองทุน SSF/RMF
  • มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงที่หลากหลาย เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนหุ้นไทย/หุ้นต่างประเทศ
  • สามารถสับเปลี่ยนกองทุน SSF ด้วยกัน หรือกองทุน RMF ด้วยกัน ระหว่างที่ยังไม่ครบเงื่อนไขการขายคืน
 • * กองทุน SSF + กองทุน RMF + ประกันบำนาญ + กองทุนเกษียณอื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข. กอช. และ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน) ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท
ประกันอะไรบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้?
 • ประกันชีวิต ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 100,000 บาท* เช่น
  • เพื่อออมเงิน ด้วยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์
  • เพื่อสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง ด้วยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ
 • ประกันบำนาญ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 200,000 บาท** เพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณจากเงินคืน
 • ประกันสุขภาพ กรณีซื้อให้ตนเอง ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 25,000 บาท* เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ประกันสุขภาพ กรณีซื้อให้บิดามารดา ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 15,000 บาท
 • * ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ (ส่วนตัว) ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ** ประกันบำนาญ + กองทุน SSF + กองทุน RMF + กองทุนเกษียณอื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข. กอช. และ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน) ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท
2/4

ลดหย่อนภาษี

มองหาตัวช่วยได้เงินคืนภาษี ด้วยการลงทุน
กองทุน SSF RMF ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทน
ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ

ลดหย่อนภาษี 2566 มีอะไรบ้าง ต้องการลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง กองทุน SSF RMF หรือประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด ลดหย่อนภาษี 2566 มีอะไรบ้าง ต้องการลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง กองทุน SSF RMF หรือประกันชีวิตแบบไหนดีที่สุด