รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
01-66-00079 01 ที่ดินว่างเปล่า 7-1-47.70 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 5,000,000 -
01-66-00080 01 ที่ดินว่างเปล่า 3-0-14.80 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 7,500,000 -
01-66-00081 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-1-13.00 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 6,000,000 -
01-66-00082 01 ที่ดินว่างเปล่า 7-2-40.00 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 3,000,000 -
01-77-00474 01 ที่ดินว่างเปล่า 1-3-77.00 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 622,000 สวนอัมพวัน
01-77-00479 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-3-89.00 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 584,000 สวนอัมพวัน
01-88-02510 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-2-93.00 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 1,026,000 513,000 พรศรันย์
01-88-03677 01 ที่ดินว่างเปล่า 2-1-38.00 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2,627,000 1,444,850 -
01-88-03956 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-1-84.00 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 736,000 368,000 เด่นสโรชา
01-88-04246 01 ที่ดินว่างเปล่า 1-3-71.40 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2,066,000 1,033,000 -