รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
01-66-00058 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-1-61.30 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,300,000 -
01-66-00077 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-0-86.10 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 4,000,000 -
01-66-00078 01 ที่ดินว่างเปล่า 64-0-7.00 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 192,000,000 -
01-66-00080 01 ที่ดินว่างเปล่า 3-0-14.80 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 7,500,000 -
01-66-00081 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-1-13.00 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 6,000,000 -
01-66-00082 01 ที่ดินว่างเปล่า 7-2-40.00 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 3,800,000 3,000,000 -
01-66-00083 01 ที่ดินว่างเปล่า 14-0-25.00 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 9,000,000 -
01-66-00084 01 ที่ดินว่างเปล่า 1-0-0.00 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 1,800,000 -
01-66-00085 01 ที่ดินว่างเปล่า 4-1-10.00 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 21,000,000 -
01-66-00086 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-0-51.30 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 1,000,000 -