งานมหกรรมบ้านธนาคาร 66 งานมหกรรมบ้านธนาคาร 66

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 66

วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย

benefits benefits

เมื่อจองซื้อและชำระเงินประกันภายในงาน
รับฟรี ของพรีเมียมรุ่นลิมิเตด!

ราคาเสนอซื้อ (บาท)

100,000 - 2,000,000

ร่มพับน้ำหนักเบา

ร่มพับน้ำหนักเบา

ราคาเสนอซื้อ (บาท)

2,000,001 - 10,000,000

กระเป๋า Tote Bag

กระเป๋า Tote Bag

ราคาเสนอซื้อ (บาท)

10,000,001 บาทขึ้นไป

กระเป๋าฟิตเนส

กระเป๋าฟิตเนส

เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงาน MONEY EXPO SR 2023
 • เงื่อนไขพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายในงาน มหกรรมบ้านธนาคาร 66 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566 เท่านั้น โดยผู้ซื้อต้องระบุโค้ด “EXPOSR23” ในช่อง โค้ดโปรโมชัน ที่หน้าการเสนอซื้อ
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อตามเกณฑ์ราคาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข โดยจะต้องชำระเงินประกันการเสนอซื้อพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่เสนอซื้อและชำระเงินประกันภายในงานและโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลพิจารณา รับบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ราคาอนุมัติขาย (บาท) รับ Central Gift Voucher
  มูลค่า (บาท)
  100,000 - 2,000,000 3,000
  2,000,001 - 5,000,000 5,000
  5,000,001 - 9,999,999 10,000
  10,000,000
  บาทขึ้นไป
  20,000
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติม ได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04