มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43

งาน มหกรรมบ้านและ
คอนโด ครั้งที่ 43

วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม