โปรโมชัน WealthPLUS DCA ลงทุนรายเดือน
ตารางการให้ K Point
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ได้รับคะแนน K Point
10,000 - 29,999 บาท 100 คะแนน
30,000 - 59,999 บาท 500 คะแนน
60,000 - 149,999 บาท 1,000 คะแนน
150,000 บาท ขึ้นไป 2,000 คะแนน
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคะแนน K Point

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com
สอบถามเพิ่มเติ่มหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร
หรือ
ที่ K-Contact Center โทร tel02-8888888
กด 4 กด 1 ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

บริการทุกระดับประทับใจ