วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

Study Abroad Money Solution Guidebook

​​​​​​​​​ในยุคของการทำธุรกิจในโลกดิจิตัลที่ไร้พรมแดน  การมอบอนาคตที่ดีผ่านการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่บุตรหลานเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านปราถนา เพราะความสำเร็จในการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถสร้างประสบการณ์และโอกาสที่ดีในชีวิตของบุตรหลานของท่าน

​การวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการศึกษาต่อต่างประเทศมีหลายปัจจัย นอกเหนือจากประเทศที่สนใจ สาขาวิชาที่ชอบ หรือสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ ไม่รู้ไม่ได้” นั่นคือ การจัดการทางการเงิน”

ธนาคารกสิกรไทยจึงได้รวบรวมข้อมูล ทั้งด้านการเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศต่างๆ และ ด้านการบริหารการจัดการทางการเงิน  โดยทางธนาคารมุ่งหวังว่า ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการทางการเงิน เพื่อให้การเดินทางไปศึกษาต่อนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ พร้อมที่จะกลับมาเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

เพราะเรารู้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งชี้นำทิศทางอนาคตของประเทศ

​​​ดาวน์โหลด Guidebook


บริการ