วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

​​​​​​รับเงินคืน 10 บาท* เมื่อชำระครบ 50 บาทขึ้นไป ต่อ e-Slip ด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

​​​รับเงินคืน 10 บาท* เมื่อชำระครบ 50 บาทขึ้นไป ต่อ e-Slip ด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS 


จำกัด 100,000 สิทธิ์แรก / เดือน
หมดโปรโมชั่นแล้ว
จำกัด 2,000 สิทธิ์แรก / เดือน
หมดโปรโมชั่นแล้ว​
จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก / เดือน
หมดโปรโมชั่นแล้ว​
จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก / เดือน
หมดโปรโมชั่นแล้ว​
จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก / เดือน
หมดโปรโมชั่นแล้ว
เลื่อน
 
 
​​