วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

​​​​​​รับเงินคืน 10 บาท* เมื่อชำระครบ 50 บาทขึ้นไป ต่อ e-Slip ด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รับเงินคืน 10 บาท* เมื่อชำระครบ 50 บาทขึ้นไป ต่อ e-Slip ด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS 


​​จำกัด 10​​0,000 สิทธิ์แรก / เดือน​
คงเหลือ
55,250 สิทธิ์ 
จำกัด 2​​​,000​ สิทธิ์แรก / เดือน​
คงเหลือ
1,416 สิทธิ์
จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก / เดือน
คงเหลือ
573 สิทธิ์
จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก / เดือน
คงเหลือ
642 สิทธิ์

จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก / เดือน
คงเหลือ
949 สิทธิ์
เลื่อน​
 
 
​​