วันนี้ - 30 ก.ย. 2562

ให้เยอะจัด! จนอยากบอกต่ออออ รับเล๊ยยย...เครดิตเงินคืน 5%

​​​รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station 800 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป หรือ ซื้อสินค้าและใช้บริการที่ FIT AUTO 1,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป** เมื่อชำระด้วยบัตร PTT Blue Credit Card






​** เงื่อนไข
1. ลงทะเบียน SMS 1 ครั้ง/ตลอดโครงการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ พิมพ์ PRO วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ภายในเดือนที่ทำรายการ
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร PTT Blue Credit Card ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตอบกลับแล้ว
3. รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station 800 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป หรือ ซื้อสินค้าและใช้บริการที่ FIT AUTO 1,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
4. สำหรับการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160 บาท / เดือน สำหรับซื้อสินค้าและใช้บริการ ที่ FIT Auto จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท / เดือน
5. รับสิทธิ์ได้ทั้งผู้ถือบัตรเดิม และ ผู้ถือบัตร PTT Blue Credit Card ใหม่ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
6. ระยะเวลาในการส่งเสริมการขาย วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562
7. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตรเป็นรายเดือน ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นเดือนที่ใช้บริการ
8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืน โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
9. รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับนั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลได้
10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ K-Contact Center 02-8888889



บัตรเครดิต