/th/promotion/pages/ptt-spending-cc.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2563

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตร PTT BLUE CREDIT CARD

PTT Blue Credit Card
เติมเต็มถัง รับพ้อยท์เต็มพิกัด

รับคะแนน KBank Reward Point
เพิ่ม สูงสุด 3,000 คะแนน*
ใช้แลกรับ ส่วนลดสูงสุด 600 บาท**
ที่ร้านค้าในเครือ PTTOR

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63

เมื่อเติมน้ำมันผ่านบัตร PTT Blue Credit Card

ที่ PTT Station ที่ร่วมรายการ ตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ชำระเต็มจำนวน /
เซลล์สลิป
รับ KBank
Reward Point เพิ่ม
600 บาทขึ้นไป 120 คะแนน
1,200 บาทขึ้นไป 360 คะแนน
จำกัดการรับคะแนน KBank Reward Point เพิ่ม
สูงสุด 1,500 คะแนน / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน
และไม่เกิน 3,000 คะแนน / หมายเลขบัตรเครดิต /
ตลอดรายการ

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
หรือลงทะเบียนผ่านระบบ SMS

ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
ก่อนชำระค่าสินค้า / บริการ
(เครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่าย
ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากลงทะเบียนเท่านั้น)

  • กรอกเลขบัตรเครดิต หน้า 6 หลัง 4

    - - -
  • ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรฯ

ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS

วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS

วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ PTTP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545888 ก่อนทำรายการชำระเงิน
ครั้งแรกครั้งเดียว (ค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ PTTP 123456789999

ภายในวันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63

*เงื่อนไขการรับคะแนน KBank Reward Point เพิ่ม
**เงื่อนไขการใช้คะแนน KBank Reward Point ที่ร้านค้าในเครือ PTTOR
เงื่อนไขทั่วไป

บริการ บัตรเครดิต