Banner Desktop Banner Mobile

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่
สมัคร kplus icon พร้อมเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings

และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
ที่ตู้บุญเติมสำเร็จ

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท*

(จำกัด 1,000 สิทธิแรกเท่านั้น)

3 Steps ง่ายๆ
เพื่อรับเครดิตเงินคืน 100 บาท*

ดาวน์โหลดและสมัคร K PLUS
พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings

step1

1/4

โหลด K PLUS เข้าสู่แอปและเลือก
“เปิดบัญชีใหม่”

step2

2/4

กรอกข้อมูล และเลือก
“ต่อไป”

step3

3/4

เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย
“บัตรประชาชน”

step4

4/4

ลูกค้านำบัตรประชาชนไป
“ยืนยันตัวตน” ที่ตู้บุญเติม

ไปยืนยันตัวตนที่ตู้boonterm

ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ บุญเติม ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ บุญเติม

สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน

“บัตรประชาชน” เพียงอย่างเดียว

สแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings สำเร็จ

step1

1/4

“ทำความเข้าใจเงื่อนไข”
และวิธีการการสแกนใบหน้า
เพื่อเปิดบัญชี

step2

2/4

ถ่ายรูปใบหน้า
“เพื่อยืนยันตัวตน”

step3

3/3

ระบบดำเนินการเปิดบัญชีลูกค้า
“รอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน
Feed และ SMS”

ขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ K-eSavings
คลิกเลยbtn

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

คำถามที่พบบ่อย

หากลูกค้าต้องการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องทำอย่างไร ?
เมื่อทำตามเงื่อนไขโครงการครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเมื่อไหร่ และผ่านช่องทางไหน?
เครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีวันหมดอายุหรือไม่ ?
เครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง ?
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสิรมการขายได้ที่ไหนบ้าง ?