วันนี้ - 30 มิ.ย. 2562

เที่ยวให้สุด..เท่าที่ใจอยากไป

เที่ยวให้สุด..เท่าที่ใจอยากไป เมื่อกินเที่ยวช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายออนไลน์)

Tips: ช้อปผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ต่างประเทศทุกครั้ง ถูกกว่าเพียงเลือกใช้จ่ายเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ แทนเงินบาท

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท*

เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย

เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 25,000 บาท

250  บาท*

ครบทุก 150,000 บาท

2,500 บาท*

ครบ 800,000 บาทขึ้นไป

21,000 บาท*

ครบ 1,200,000 บาทขึ้นไป

32,000 บาท*

คลิกเพื่อเลื่อน

​หรือ ส่ง SMS ลงทะเบียน
พิมพ์ XD (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888

ต่อที่: 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10%** เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย
วิธีการส่ง SMS แลกคะแนน
พิมพ์ BCB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

พิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 1 ท่านแรก
รับฟรี บัตรโดยสารการบินไทย กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (ไปกลับ ชั้นธุรกิจ) 2 ที่นั่ง มูลค่า 160,000 บาท* (เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป)

หรือ เที่ยวให้สุด...แล้วแบ่งจ่ายสบายๆ กับ KBank Smart Pay By Phone***
คุณสามารถเลือกแบ่งจ่ายได้สบายๆ ดอกเบี้ยเพียง 0.59% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โทรเลย 02-8888888 กด 823

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียน (Code: XD) และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น (ยกเว้นรายการใช้จ่ายออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 25,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 150,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 21,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 800,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,200,000 บาทขึ้นไป
 • เครดิตเงินคืนที่ได้รับนั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลได้
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศสูงสุดตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป รับฟรี ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย (ชั้นธุรกิจ) ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น (2 ที่นั่ง) มูลค่า 160,000 บาท 
 • สงวนสิทธิ์รายการใช้จ่ายออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ (Smart Pay by Phone) รายการเบิกถอนเงินสด และรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทไม่สามารถนำยอดมาคำนวณเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

**เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 

 • ผู้ถือสามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ BCB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) 
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 35,488.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ BCB 123456789999 35488 
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS 
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร 
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ 
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป 
 • เครดิตเงินคืนที่ได้รับนั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลได้ 
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

***เงื่อนไขการขอใช้บริการ KBank Smart Pay By Phone 

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการ KBank Smart Pay By Phoneดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นานสูงสุด 10 เดือน จะต้องเป็นยอดที่ถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 60 เท่านั้น 
 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องโทรขอใช้บริการแบ่งจ่ายก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 2562 เท่านั้น
 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะไม่สามารถรวมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก 
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกภายหลัง รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูเนียนเพย์กสิกรไทย
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
 • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ​
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก

*/**/***เงื่อนไขรวม 

 • ​บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม K-Contact Center 0 2888 8888 กด 05

 

บัตรเครดิต