วันนี้ - 17 พ.ย. 2562

ทุกเสาร์ - อาทิตย์ รับคืนรวมสูงสุด 40%

 • ​แลกรับเครดิตเงินคืน 20%* เมื่อช้อป + ใช้คะแนน KBank Reward Point เท่ายอดซื้อ (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/ ท่าน/ตลอดรายการ ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสูงสุด 500,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่ไอคอนสยาม, สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนเป็นจำนวนฐานหลักร้อยเท่านั้น)
 • ​รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป   + ใช้คะแนน VIZ 10,000 คะแนนแลกรับ**  
  (จำกัด 50 สิทธิ์/สัปดาห์ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และจำกัด 50 สิทธิ์/สัปดาห์ ที่ไอคอนสยาม) 


เงื่อนไข

 • *สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 62 – 17 พ.ย. 62 เท่านั้น 
 • นำใบเสร็จและเซลส์​สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันและภายในวันเดียวกัน โดยจะต้องเป็นใบเสร็จและเซลศ์สลิปที่ซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Star Dome สยามพารากอน หรือเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม จุด Redemption ชั้น 2 
 • สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น 
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และจำกัดสูงสุด 500,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ ที่ไอคอนสยาม 
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนเป็นจำนวนฐานหลักร้อยเท่านั้น
 • หากยอดซื้อเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วย การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษลงเหลือเพียงจำนวนเต็มร้อย 
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 20% ให้กับผู้ถือบัตร 
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักเครดิตเงินคืนออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าเครดิตเงินคืนให้ 
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้ 
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนโดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหา ทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน 
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888
 • **สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่ใช้จ่ายร่วมกับบัตร VIZ Card ที่มียอดใช้จ่ายภายใต้ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 62 – 17 พ.ย. 62 เท่านั้น และใช้คะแนนสะสม VIZ 10,000 คะแนนแลกรับ Siam Gift Card 2,000 บาท โดยจะต้องเป็นใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนรับที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Star Dome สยามพารากอน หรือเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ที่จุด Redemption ชั้น 2 
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ, 50 สิทธิ์/สัปดาห์ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และ จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ, 50 สิทธิ์/สัปดาห์ ที่ไอคอนสยาม 
 • จำกัดสิทธิ์รวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ 
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประชาชน บัตรเครดิตวันสยาม – กสิกรไทย และเซลส์สลิปบัตรเครดิต หากเอกสารไม่ครบขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัล  
 • สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มารับก่อนตามลำดับ
 • ​*/**​รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay KBank Smart Pay by Phone การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน  ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) การซื้อสินค้าจาก พารากอนดีพาร์ทเมนท์ สโตร์, Gourmet  Market, Food Hall, Take Home, Power Mall, Sport Mall และร้านค้าพื้นที่เช่าของห้างฯ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้