เลือก ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ผ่าน 2 ช่องทาง

บริการ K-Saving Plan หรือ K-My Funds K-My Funds

ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ผ่าน บริการ K-Saving Plan

เลือกตัดบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือหักบัญชีเงินฝาก (เลือกบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันได้ 6 ธนาคาร ได้แก่ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรี ทหารไทย กรุงเทพ และกรุงไทย)

card1 card1

ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ผ่าน K-My Funds

เลือกตัดเงิน จากบัญชีเงินฝากกสิกรไทย

card2 card2

เงื่อนไขระยะเวลาลงทุน

กรณีเริ่มลงทุนเดือน พ.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีกองทุนจนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน มิ.ย.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีกองทุนจนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ก.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีกองทุนจนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ส.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีกองทุนจนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ก.ย.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ต.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน พ.ย.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

กรณีเริ่มลงทุนเดือน ธ.ค.

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับคะแนนสะสม
kpoint K POINT
สูงสุด 10,000
คะแนน

ตามเกณฑ์ 0.2%
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

*พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ

ตัวอย่างการคำนวณรับ K Point 

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

ตัวอย่าง มูลค่าเงินลงทุน(บาท) มูลค่าตามเกณฑ์ (บาท)
(มูลค่าเงินลงทุน x 0.2%)
มูลค่า K Point ที่ได้รับ (คะแนน)
(1,000 K Point = 100 บาท)
กรณีที่ 1
 • ลงทุนในกองทุน A เดือนละ 5,000 บาท
  ต่อเนื่อง 3 เดือน
15,000 บาท 15,000x0.2%=30 บาท 300 K Point
กรณีที่ 2
 • ลงทุนในกองทุน B เดือนละ 5,000 บาท
  ต่อเนื่อง 4 เดือน
 • ลงทุนในกองทุน C เดือนละ 7,500 บาท
  ต่อเนื่อง 7 เดือน
กองทุน B= 20,000 บาท
กองทุน C= 52,500 บาท
รวมทั้งหมด =72,500 บาท
72,500 x0.2%=145 บาท 1,450 K Point

กองทุนที่ร่วมรายการ

กรุณาเลือกหมวดหมู่

K WEALTH Top Picks

กองทุนแนะนำ จากทีมผู้เชี่ยวชาญ
K WEALTH

กองทุนรวมผสม

K-WPBALANCED

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

K-WPSPEEDUP

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุน

K-HIT-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี

กองทุนตราสารทุน

K-GHEALTH(UH)

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม สุขภาพทั่วโลก และไม่ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ

K-GB-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ทั่วโลก

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-WPBALANCED กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 5
K-WPSPEEDUP กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 6
K-HIT-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี 6
K-GHEALTH(UH) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 7
K-GB-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก 4

กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)

กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ อสังหาฯ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ
เพื่อกระจายความเสี่ยง ช่วยให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมเป็นบวกได้

กองทุนรวมผสม

K-PLAN2

กองทุนเปิดเค แพลน 2

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%

กองทุนรวมผสม

K-PLAN3

กองทุนเปิดเค แพลน 3

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%

กองทุนรวมผสม

K-WPLIGHT

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

K-WPBALANCED

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

K-WPSPARK

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

K-WPSPEEDUP

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

K-WPULTIMATE

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

K-GINCOME-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITsทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง

กองทุนรวมผสม

K-GINCOME-A(R)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-PLAN2 กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% 5
K-PLAN3 กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% 5
K-WPLIGHT กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 5
K-WPBALANCED กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 5
K-WPSPARK กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 5
K-WPSPEEDUP กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 5
K-WPULTIMATE กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ 6
K-GINCOME-A(A) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง 5
K-GINCOME-A(R) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง 5

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุน และ โอกาสรับผลตอบแทน
ที่มากกว่ากับตลาดและการเติบโตจากหลากหลายประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GLOBE

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-CHINA-A(D)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

K-INDIA-A(D)

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

K-INDIA-A(A)

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบไม่มีปันผล

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

K-GA-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนรวมตราสารทุน

K-USA-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา

กองทุนรวมตราสารทุน

K-EUROPE-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป

กองทุนรวมตราสารทุน

K-ASIA

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ

K-GB-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GPROP-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GHEALTH

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก

กองทุนรวมตราสารทุน

K-JP-A(D)

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น

กองทุนรวมตราสารทุน

K-EUSAGE

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนต่างประเทศที่เน้นบวทุนในหุ้นภูมิภาคยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุ

กองทุนรวมผสม

K-SGM

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้ง REITs มุ่งบริหารเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GHEALTH(UH)

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ

K-AEC

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ

K-GINFRA-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

กองทุนรวมตราสารทุน

K-SEMQ

กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

กองทุนรวมตราสารทุน

K-ALLBASIC

กองทุนเปิดเค ALL-BASIC

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจัดสรรค่าความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน

กองทุนรวมตราสารหนี้

K-APB-A(A)

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กองทุนรวมตราสารทุน

K-EUSMALL

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-VIETNAM

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-CCTV-A(A)

กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นจีน (A-Shares) ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-CHANGE-A(A)

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม

กองทุนตราสารทุน

K-HIT-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี

กองทุนรวมตราสารทุน

K-USA-A(A)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา

กองทุนรวม​ผสม

K-ALLGR-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-ASIACV-A(A)

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-PLANET-A(A)

กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GPROP-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-ATECH

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-CHINA-A(A)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน

กองทุนรวม​ผสม

K-STN-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนต่างประเทศลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs

กองทุนรวมตราสารหนี้

K-GDBOND-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (unconstrained approach)

กองทุนรวม​ผสม

K-ALLRD-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-GA-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนรวม​ผสม

K-ALLEN-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

K-GTECH

กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-STEQ-A(A)

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และกระจายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ

ALPHA-MOD-UI

กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนใน กองทุน K-ALLGR-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนใน ระยะสั้นถึงปานกลาง

กองทุนรวม​ผสมต่างประเทศ

ALPHA-AGG-UI

กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนใน กองทุน K-ALLEN-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนใน ระยะสั้นถึงปานกลาง

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-GLOBE กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 6
K-CHINA-A(D) กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน 6
K-INDIA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย 6
K-INDIA-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบไม่มีปันผล 6
K-GA-A(D) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก 5
K-USA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 6
K-EUROPE-A(D) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป 6
K-ASIA กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 6
K-GB-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก 4
K-GPROP-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7
K-GHEALTH กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก 6
K-JP-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น 6
K-EUSAGE กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคยุโรป ที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุ 6
K-SGM กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้ง REITs มุ่งบริหารเพื่อ ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม 5
K-GHEALTH (UH) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 7
K-AEC กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 6
K-GINFRA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก 6
K-SEMQ กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้น ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 6
K-ALLBASIC กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจัดสรรค่าความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน 5
K-APB-A(A) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 5
K-EUSMALL กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้น ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป 6
K-VIETNAM กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม 6
K-CCTV-A(A) กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นจีน (A-Shares) ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุน และระดับความผันผวนของตลาด 6
K-CHANGE-A(A) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม 6
K-HIT-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์ การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี 6
K-USA-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 6
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8+
K-ASIACV-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด 6
K-PLANET-A(A) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้ รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 6
K-GPROP-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7
K-ATECH กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 6
K-CHINA-A(A) กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน 6
K-STN-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs 8+
K-GDBOND-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (unconstrained approach) 5
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม 8+
K-GA-A(A) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก 5
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม 8+
K-GTECH กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก 7
K-STEQ-A(A) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ กระจายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทน 6
ALPHA-MOD-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน ในระยะสั้นถึงปานกลาง 8+
ALPHA-AGG-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน ในระยะสั้นถึงปานกลาง 8+

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

ลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ รวมถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง
จากการลงทุน จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-SELECT

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 20-25 บริษัท

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

RKF4

กองทุนเปิดรวงข้าว 4

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-EQUITY

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-STAR-A(R)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-VALUE

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-MIDSMALL

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก

กองทุนรวมผสม

K-PROPI-A(D)

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

8 ความเสี่ยงสูงมาก

กองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-MVEQ

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นไทยที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-STAR-A(A)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KEQLTF-A(A)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KDLTF-A(D)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

K70LTF-A(D)

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

K20SLTF-A(D)

กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน 20 บริษัท

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KGLTF-A(D)

กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาด

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KMSLTF-A(A)

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KMVLTF-A(A)

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-SELECT กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 20-25 บริษัท 6
RKF4 กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 6
K-EQUITY กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัย พื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
K-STAR-A(R) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะ ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน 6
K-VALUE กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 6
K-MIDSMALL กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก 6
K-PROPI-A(D) กองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ 8
K-STAR-A(A) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต ในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน 6
KEQLTF-A(A) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
KDLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
K70LTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ 6
K20SLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน 20 บริษัท 6
KGLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาด 6
KMSLTF-A(A) กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก 6
KMVLTF-A(A) กองทุนรวมหุ้นไทยที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด 6

วิธีลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ตามเงื่อนไข

กรณีลูกค้าเคยลงทุน ในกองทุนที่ร่วมรายการแล้ว

เลือกช่องทาง สมัครลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA)

โทรติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888 กด 4 กด 1
แจ้งสนใจสมัครบริการ K-Saving Plan จากโปรโมชั่น ลงทุนรายเดือน (DCA) รับ K Point สูงสุด 10,000 คะแนน หรือแจ้ง
Campaign code : NMFS231792

 1. แจ้งกองทุนที่ต้องการหักบัญชีอัตโนมัติ
 2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละงวด ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท
 3. เลือกวันที่ต้องการให้หักบัญชีอัตโนมัติ โดยต้องลงทุนต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน เริ่มต้นลงทุนภายในช่วง 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67
 4. เลือกบัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทย (โปรดเตรียมเลขที่บัญชีกองทุน, เลขที่บัญชีออมทรัพย์/บัตรเครดิต)

K-Contact Center

02-8888888 กด 4 กด 1

02-8888888
กดที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย
เปิด K-My Funds

ขั้นตอนที่ 1/2

เปิด K-My Funds

 • เลือก “พอร์ตของคุณ”
 • เลือกกองทุนที่ร่วมรายการ แล้วทำรายการซื้อ
เลือก “ซื้อแบบ DCA”

ขั้นตอนที่ 2/2

เลือก “ซื้อแบบ DCA”

 • ลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท
 • ลงทุนต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
  ในช่วง 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

กรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทุน ในกองทุนที่ร่วมรายการ

สามารถซื้อกองทุน ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ K PLUS , K-My Funds , K-Cyber Invest , ธนาคารกสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย

เลือกช่องทาง เพื่อซื้อกองทุนครั้งแรก

1

ขั้นตอนที่ 1/4

เปิด K PLUS เข้าสู่เมนู “ลงทุน”

2

ขั้นตอนที่ 2/4

เลือก “ลงทุน”

3

ขั้นตอนที่ 3/4

ค้นหากองทุนได้ตาม ธีมแนะนำ,
ตามผลดำเนินการ
และตามประเภทกองทุน

4

ขั้นตอนที่ 4/4

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ
โทรสมัครบริการ
K-Saving Plan

ขั้นตอนสมัครบริการ
K-Saving Plan

กดที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย
เปิด K-My Funds และเลือก “ลงทุน”

ขั้นตอนที่ 1/4

 • เปิด K-My Funds
  และเลือก “ลงทุน”
 • ค้นหากองทุนที่ร่วมรายการ
  แล้วทำรายการซื้อ
เลือก “ซื้อทันที”

ขั้นตอนที่ 2/4

เลือก “ซื้อทันที”

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ เข้าสู่เมนู “พอร์ตของคุณ”

ขั้นตอนที่ 3/4

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ
เข้าสู่เมนู “พอร์ตของคุณ”

 • เลือกกองทุนที่ร่วมรายการแล้วทำรายการซื้อ
เลือก “ซื้อแบบ DCA”

ขั้นตอนที่ 4/4

เลือก “ซื้อแบบ DCA”

 • ลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท
 • ลงทุนต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
  ในช่วง 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับธนาคารกสิกรไทย และมี K PLUS โดยต้องทำการสมัครลงทุนรายเดือนในกลุ่มกองทุนที่ร่วมรายการ และตัดบัญชีลงทุนรายเดือนสำเร็จครบ 3 ครั้ง ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน รับคะแนน K Point สูงสุด 10,000 คะแนน พิจารณาการให้ K Point 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท ตามเกณฑ์ 0.2% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีกองทุนจนถึงสิ้นสุดแคมเปญ
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครลงทุนรายเดือนบนกองทุนที่ร่วมรายการ ลูกค้าต้องมีบัญชีกองทุนก่อน และมี K PLUS โดยสามารถทำรายการซื้อกองทุนได้ ผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest และ/หรือ ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ บลจ.กสิกรไทย ทั้งนี้ไม่รวมการลงทุนรายเดือนผ่านบริการ Wealth PLUS บน K PLUS
 • การสมัครบริการลงทุนรายเดือน (DCA) สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ ช่องทาง K-Contact Center ของธนาคารสิกรไทย โทร. 02-8888888 กด 4 กด 1 และสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่าน K-My Funds
 • ธนาคารจะแจ้งเตือนและส่งมอบ K Point ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง K PLUS ภายในเดือนเมษายน 2568
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ 1 ท่าน/1 สิทธิตลอดโครงการ ผู้ลงทุนมีสิทธิรับ K Point สูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน คะแนน K Point ที่ได้รับจากแคมเปญลงทุนรายเดือน (DCA) จะหมดอายุภายใน 2 ปี
 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีก ในช่วงเวลาเดียวกันและ/หรือเงินลงทุนเดียวกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

กองทุนที่ร่วมรายการ

*บริการ Wealth PLUS ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

กองทุนที่ร่วมรายการ กลุ่มกองทุน Balance

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-PLAN2 กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30%
ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%
5
K-PLAN3 กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55%
ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%
5
K-WPLIGHT กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
K-WPBALANCED กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
K-WPSPARK กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
K-WPSPEEDUP กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
K-WPULTIMATE กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
6
K-GINCOME-A(A) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง
5
K-GINCOME-A(R) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง
5
กองทุนที่ร่วมรายการ กลุ่มกองทุน FIF

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-GLOBE กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 6
K-CHINA-A(D) กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน 6
K-INDIA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย 6
K-INDIA-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบไม่มีปันผล 6
K-GA-A(D) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก 5
K-USA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 6
K-EUROPE-A(D) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป
6
K-ASIA กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ
ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
6
K-GB-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก 4
K-GPROP-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7
K-GHEALTH กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก 6
K-JP-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น 6
K-EUSAGE กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคยุโรป
ที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุ
6
K-SGM กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น
ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้ง REITs มุ่งบริหารเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม
5
K-GHEALTH (UH) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก
และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
7
K-AEC กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 6
K-GINFRA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs
ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
6
K-SEMQ กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้น
ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
6
K-ALLBASIC กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้
สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยจัดสรรค่าความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
5
K-APB-A(A) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
5
K-EUSMALL กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้น
ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป
6
K-VIETNAM กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม
6
K-CCTV-A(A) กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นจีน (A-Shares)
ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุน
และระดับความผันผวนของตลาด
6
K-CHANGE-A(A) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
(Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม
6
K-HIT-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์
การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี
6
K-USA-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 6
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้
สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8+
K-ASIACV-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและ
ระดับความผันผวนของตลาด
6
K-PLANET-A(A) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้
รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
6
K-GPROP-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7
K-ATECH กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น
6
K-CHINA-A(A) กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน 6
K-STN-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs
และ REITs
8+
K-GDBOND-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
(unconstrained approach)
5
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
8+
K-GA-A(A) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก 5
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
8+
K-GTECH กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก 7
K-STEQ-A(A) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ
กระจายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
6
ALPHA-MOD-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A)
และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
ในระยะสั้นถึงปานกลาง
8+
ALPHA-AGG-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A)
และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
ในระยะสั้นถึงปานกลาง
8+
กองทุนที่ร่วมรายการ กลุ่มกองทุน Equity

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-SELECT กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย
ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 20-25 บริษัท
6
RKF4 กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 6
K-EQUITY กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัย
พื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม
6
K-STAR-A(R) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะ
ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
6
K-VALUE กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
6
K-MIDSMALL กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก 6
K-PROPI-A(D) กองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ
8
K-STAR-A(A) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
มีศักยภาพเติบโต ในระยะยาว
พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
6
KEQLTF-A(A) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
KDLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
K70LTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ 6
K20SLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน 20 บริษัท 6
KGLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาด 6
KMSLTF-A(A) กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก 6
KMVLTF-A(A) กองทุนรวมหุ้นไทยที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100
โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด
6

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com

สอบถามเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร หรือที่ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 865 ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม