Banner Desktop Banner Mobile

ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2564 - 5 ธันวาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ShopeePay

เพียงเติมเงินผ่าน K PLUS
รับเลย! 25 Shopee Coins*

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เติมเงินครั้งแรก

25coin 25coin

(จำกัด 8,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
เมื่อเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ครั้งแรก
ผ่าน K PLUS 800 บาทขึ้นไป/รายการ
และไม่เคยผูกบัญชีกสิกรไทยบน ShopeePay*

เติมเงินผ่าน K PLUSarrows

2 ขั้นตอนง่ายๆ
เพื่อรับสูงสุด
100 Shopee Coins

Coin1
Coin2

ขั้นตอนที่ 1 สมัคร K PLUS

สมัคร K PLUS สมัครง่ายๆ ชีวิตจริง ใช้จริง

โหลด K PLUS พร้อม กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “ต่อไป”

1/3

โหลด K PLUS พร้อม
กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “ต่อไป

“เลือกวิธีการสมัคร” และ “ทำตามขั้นตอน”

2/3

เลือกวิธีการสมัคร
และ “ทำตามขั้นตอน

กด “เข้าสู่บริการ” เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS

3/3

กด “เข้าสู่บริการ
เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS

Coin3
Coin4

ขั้นตอนที่ 2 เติมเงินเข้า
ShopeePay Wallet

800 บาทขึ้นไป/รายการ เลือกได้ 2 ช่องทาง

เติมจบครบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่มีค่าธรรมเนียม
เติมได้ไวแค่ตั้งเป็นรายการโปรด

กดเมนู “เติมเงิน” ที่หน้าธุรกรรม

1/4

กดเมนู “เติมเงิน
ที่หน้าธุรกรรม

เลือก “e-Wallet”

2/4

เลือก “e-Wallet

เลือก “ช้อปปี้เพย์ วอลเล็ท (แอร์เพย์)” เพื่อเติมเงิน

3/4

เลือก “ช้อปปี้เพย์ วอลเล็ท
(แอร์เพย์)
” เพื่อเติมเงิน

กรอก “รหัสลูกค้า(เช่น เบอร์มือถือ)” และ “ยอดเงินที่ต้องการเติม”

4/4

กรอก “รหัสลูกค้า(เช่น เบอร์มือถือ)
และ “ยอดเงินที่ต้องการเติม” แล้วกด “ต่อไป

เติมเงิน ShopeePay Wallet ผ่าน K PLUS
ไม่ต้องสลับแอป เงินเข้าใช้ได้ทันที

กดเมนู “เติมเงิน” บนแอปฯ ShopeePay และเลือก Pay with K PLUS บนเมนู “mBanking”

1/4

กดเมนู “เติมเงิน
บนแอปฯ ShopeePay และเลือก
Pay with K PLUS
บนเมนู “mBanking”

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกด “ถัดไป”

2/4

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
แล้วกด “ถัดไป

ตรวจสอบรายการแล้วกด “ต่อไป”

3/4

ตรวจสอบรายการ
แล้วกด “ต่อไป

รับ “e-Slip เป็นหลักฐาน” และ กดเพื่อกลับสู่แอปฯ ShopeePay

4/4

รับ “e-Slip เป็นหลักฐาน
และ กดเพื่อกลับสู่แอปฯ ShopeePay

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0.00 น.– วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ครบตามจำนวน แล้วแต่เงื่อนไขใด จะครบกำหนดก่อน (“ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย”)
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปี้เพย์ (ShopeePay) และได้ทำการแสดงตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด (“ลูกค้า”) โดยลูกค้าต้องทำการผูกบัญชี ShopeePay Wallet กับบัญชี Shopee ของตนเองเสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยในปัจจุบัน โดยทำรายการเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่าน K PLUS เป็นครั้งแรกขั้นต่ำ 800 บาทต่อรายการ จะได้รับ 25 Shopee Coins บนแอปพลิเคชันช้อปปี้เพย์ (ShopeePay) จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 8,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงินด้วย 2 ช่องทาง ดังนี้
  • 1.) เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้เพย์ (ShopeePay) โดยเลือกเติมผ่าน Pay with K PLUS ผ่านเมนู “mBanking”
  • 2.) เติมเงินผ่านบริการ K PLUS บนเมนู “เติมเงิน” โดยเลือก “e-Wallet” และเลือก “ShopeePay Wallet”
 • ข้อยกเว้น : สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัญชีกสิกรไทยกับ ShopeePay ทั้งก่อนและในช่วงระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะได้รับ Shopee Coins จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายในระยะเวลา 15 วันทำการของบริษัทฯ ภายหลังวันที่ทำรายการสำเร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • สำหรับลูกค้าที่เติมเงิน เข้า ShopeePay Wallet บนเมนู “เติมเงิน” ผ่านบริการ K PLUS สำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Shopee Coin บน ShopeePay จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ทำการกรอกข้อมูลในหน้า “เติมเงิน” บนบริการ K PLUS
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 • Shopee Coins ที่ได้รับนั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • Shopee Coins มีอายุ 3 เดือน โดยจะหมดอายุ ณ สิ้นเดือนที่ 3 นับจากเดือนที่ได้รับมาเดือนแรก
  ตัวอย่าง : หากคุณได้รับ Shopee Coins มาวันใดก็ตามในเดือนสิงหาคม เหรียญจะหมดอายุในวันที่ 30 พฤศจิกายน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรมนี้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
  (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สุจริต
  ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ประโยชน์ตาม
  กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือมีการกระทำผิดข้อกำหนดและ
  เงื่อนไขการให้บริการของ ShopeePay Wallet และ/หรือ
  บริการ K PLUS
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสิน
  ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ
  K PLUS ได้ที่ K Contact Center โทร. Icon Tel02-8888888 กด 3
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ ShopeePay Call Center Icon Tel02-1189170

คำถามที่พบบ่อย

รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำรายการเติมเงินได้กี่ช่องทาง ?

สามารถเติมเงินผ่าน K PLUS ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เติมเงินบนแอปพลิเคชันช้อปปี้เพย์ โดยเลือกเติมผ่าน
  Pay with K PLUS ที่เมนู “mBanking”
 2. เติมเงินบนแอปพลิเคชัน K PLUS ที่เมนู “เติมเงิน”
  โดยเลือก “e-Wallet” และเลือก “ShopeePay Wallet”
บริการเติมเงิน ShopeePay Wallet ผ่าน K PLUS
มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

สำหรับการเติมเงินผ่าน K PLUS ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

อยากเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องทำอย่างไร ?
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน K PLUS เติมเงินเข้า ShopeePay เป็นครั้งแรกขั้นต่ำ 800 บาท/รายการ รับ 25 Shopee Coins จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 8,000 สิทธิ์แรก
จะรู้ได้ยังไงว่า Shopee Coin ได้รับเมื่อไหร่ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้าง ?

สามารถตรวจสอบรายละเอียด และการรับคะแนนตามรายละเอียดด้านล่าง

ช่วงวันที่ลูกค้าเติมเงิน วันที่ Shopee Coin เข้า ShopeePay
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 19 พ.ย. 64
15 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64
22 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 3 ธ.ค. 64
29 พ.ย. 64 - 5 ธ.ค. 64 13 ธ.ค. 64

และลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับ โดยเข้าแอปพลิเคชัน ShopeePay กด “Shopee Coins ของฉัน” (ขวามือบน ) ดูตรง “ที่ได้รับ”

Shopee Coins ที่ได้รับนั้น สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

Shopee Coins ที่ได้รับนั้นจากแคมเปญนี้ มีวันหมดอายุหรือไม่ ?

มีวันหมดอายุ โดย Shopee Coins ที่ได้รับนั้นจากแคมเปญนี้ มีอายุ 3 เดือน โดยจะหมดอายุ ณ สิ้นเดือนที่ 3 นับจากวันที่ได้รับมาวันแรก
ตัวอย่าง : หากคุณได้รับ Shopee Coins มาวันใดก็ตามในเดือนสิงหาคม 2564 เหรียญจะหมดอายุในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการได้รับ Shopee Coin ได้ที่ไหนบ้าง ?

สามารถติดต่อ ShopeePay Call Center Icon Tel02-1189170

สิทธิพิเศษนี้ถ้าลูกค้าเคยผูกบัญชีกสิกรไทยบน ShopeePay แล้วจะสามารถได้รับ Shopee Coin จากแคมเปญนี้หรือไม่ ?

ไม่ เนื่องจากสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัญชีกสิกรไทยบน ShopeePay เท่านั้น

ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ทำการผูกบัญชี ShopeePay Wallet กับบัญชี Shopee จะสามารถได้รับ Shopee Coin จากแคมเปญนี้หรือไม่ ?

ไม่ เนื่องจากสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า ShopeePay Wallet ที่ได้ทำการผูกบัญชี ShopeePay Wallet กับบัญชี Shopee เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

บริการทุกระดับประทับใจ