/th/promotion/pages/kplusxlineman.aspx

วันนี้ - 30 เม.ย. 2565

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เลือกจ่าย K PLUS เป็นครั้งแรก ที่ LINE MAN รับส่วนลดสูงสุด 90 บาท*

สำหรับลูกค้า KPLUS

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 90 บาท*
เมื่อสั่งอาหารที่แอปพลิเคชัน LINE MAN
แล้วเลือกชำระด้วย K PLUS เป็นครั้งแรก

icon

ครั้งที่ 1

ส่วนลด 30 บาท

รับโค้ดส่วนลด 30 บาท ใส่โค้ด

คัดลอก
คัดลอกโค้ด
icon

ครั้งที่ 2

ส่วนลด 30 บาท

รับโค้ดส่วนลด 30 บาท
(โค้ดจะถูกส่งให้ในรายการ
ส่วนลดของลูกค้า)

ครั้งที่ 3

ส่วนลด 30 บาท

รับโค้ดส่วนลด 30 บาท
(โค้ดจะถูกส่งให้ในรายการ
ส่วนลดของลูกค้า)

เมื่อมียอดชำระ 200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์

*โค้ดส่วนลดครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จะถูกส่งให้ใน
รายการคูปองส่วนลด เมื่อทำรายการในครั้งที่ 1 สำเร็จ
โดยสามารถกดใช้คูปองได้ทันทีไม่ต้องกรอกโค้ด
และจำกัดสูงสุด 35,000 สิทธิ์แรก
(ใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ท่าน/วัน และจำกัดสูงสุด
3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

วิธีการใช้โค้ด ลดสูงสุด 90บาท*

step1

1/2

กด “เก็บโค้ด”

step2

2/2

เลือกโค้ดที่ต้องการ
และกด “ใช้เลย”

step3

กรอกโค้ด“KPLUS30”
ที่หน้าชำระเงิน

step1

1/2

กด “ใช้คูปอง”

step2

2/2

เลือกโค้ดที่ต้องการ
และกด“ใช้”

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มี KPLUS

*ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 23.59 น. (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”)
  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ K PLUS ของธนาคาร และชำระค่าอาหารด้วย K PLUS เป็นครั้งแรกในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น โดยลูกค้าต้องมียอดชำระค่าอาหาร ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ และกรอกโค้ด KPLUS30 เพื่อรับส่วนลด 30 บาท และเมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมอีก 2 โค้ด มูลค่า 30 บาท/โค้ด ในรายการ “คูปองส่วนลด” ทันที โดยโค้ดส่วนลดดังกล่าวจะใช้ได้ต่อเมื่อมียอดชำระค่าอาหารตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ท่าน/วัน และจำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน รวมทั้งสิ้น 35,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และรับชำระด้วย K PLUS เท่านั้น
  • ส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
  • LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริม การขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการในแอปพลิเคชัน LINE MAN หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ ผู้ให้บริการโดยตรง
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ K PLUS ได้ที่ K Contact Center โทร. 02-8888888 กด 3
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ได้ที่ LINE MAN Call Center 02-8216768 หรือ 02-0266516

คำถามที่พบบ่อย

รายการส่งเสริมการขายนี้ลูกค้าที่เคยชำระด้วย K PLUS ที่แอปพลิเคชัน LINE MANแล้ว สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย และชำระค่าอาหารด้วย K PLUS เป็นครั้งแรกในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น

ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ด KPLUS30 ในการใช้โค้ดทั้ง 3 ครั้งเลยหรือไม่

ไม่ ลูกค้ากรอกโค้ด KPLUS30 ในการใช้โค้ดส่วนลดครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ส่วนโค้ดส่วนลดครั้งที่ 2 และ3 ทางแอปพลิเคชัน LINE MAN จะส่งให้ในรายการคูปองส่วนลดของลูกค้าทันทีหลังจากลูกค้าใช้โค้ดและทำรายการครั้งแรกสำเร็จ

อยากเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องทำอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ K PLUS และชำระค่าอาหารด้วย K PLUS เป็นครั้งแรกในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น โดยลูกค้าต้องมียอดชำระค่าอาหารตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ และกรอกโค้ด KPLUS30 เพื่อรับส่วนลด 30 บาท และเมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมอีก 2 โค้ด มูลค่า 30 บาท/โค้ด ในรายการ “คูปองส่วนลด” ทันที โดยโค้ดส่วนลดดังกล่าวจะใช้ได้ต่อเมื่อมียอดชำระค่าอาหารตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ เท่านั้น

ลูกค้า 1 ท่าน จะสามารถใช้โค้ดได้สูงสุดกี่สิทธิ์

จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ท่าน/วันวัน และจำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน รวมทั้งสิ้น 35,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ลูกค้าเมื่อได้รับโค้ดส่วนลดครั้งที่ 2 และ3 จากทางแอปพลิเคชัน LINE MAN แล้วจะสามารถใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

ลูกค้าจะสามารถใช้โค้ดส่วนลดครั้งที่ 2 และ3 ได้ภายใน 30 เมษายน 2565 ตามระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย แต่สิทธิมีจำนวนจำกัด 35,000 สิทธิแรกเท่านั้นโดยเป็นการใช้ก่อนได้ก่อน(First Come First Serve)

โค้ดส่วนลดทั้ง 3 ครั้งสามารถใช้กับร้านค้าไหนได้บ้าง

โค้ดส่วนลดทั้ง 3 ครั้งนี้ สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และรับชำระด้วย K PLUS เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือการใช้โค้ดส่วนลดได้ที่ไหนบ้าง

สามารถติดต่อ LINE MAN Call Center 02-821-6768 หรือ 02-026-6516

ถ้าลูกค้าเคยโอนชำระจาก K PLUS ให้กับ คนขับ LINE MAN โดยตรง ยังสามาถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้หรือไม่

ได้ เนื่องลูกค้าโอนเงินจาก K PLUS ให้คนขับ LINE MAN โดยตรง ไม่ใช่การเลือกชำระด้วย K PLUS บนแอปพลิเคชัน LINE MAN


K PLUS บัญชี