/th/promotion/pages/kpluschange.aspx

วันนี้ - 12 ต.ค. 2561

K PLUS ชวนเปลี่ยนเครื่องใหม่

เปลี่ยนเครื่องใหม่วันนี้และโหลด K PLUS รับส่วนลดสูงสุด 50% พิเศษเฉพาะลุกค้าที่ได้รับข้อความและโค้ดที่ธนาคารส่งให้เท่านั้น เลือกรับส่วนลดได้จากร้านค้าที่ร่วมรายการ


โปรโมชั่นแต่ละเครือข่าย

​​


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย


  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเฉพาะลูกค้า K PLUS และ K PLUS shop ที่ต้องการซื้อมือเครื่องใหม่กับบริษัทและร้านค้าที่ร่วมรายการกับธนาคารกสิกรไทย ได้แก่ Jaymart , True Shop, dtac Hall และ AIS Shop ( ไม่รวม Telewiz ) ทุกสาขา
  2. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า K PLUS และ K PLUS shop ที่ได้รับข้อความพร้อมโค้ดรหัสจากธนาคาร ผ่าน K PLUS Feed Life PLUS เท่านั้น สามารถซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการได้ในราคาพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
  3. ลูกค้าต้องแสดงข้อความและโค้ดรหัสที่ได้รับกับร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อต้องการใช้สิทธิในการซื้อสมาร์ทโฟนในราคาพิเศษ
  4. จำกัดการใช้สิทธิ 1 โค้ดรหัส ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ และลูกค้า 1 คนสามารถใช้ได้ 1 สิทธิเท่านั้น
  5. สมาร์ทโฟนราคาพิเศษนี้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนดไว้และมีจำนวนจำกัด หากรุ่นและจำนวนสมาร์ทโฟนที่จำกัดไว้หมด ลูกค้าจะไม่สามารถใช้สิทธิซื้อสมาร์ทโฟนในราคาพิเศษได้
  6. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 โดยลูกค้าจะต้องใช้สิทธิภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สิทธินี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  7. สมาร์ทโฟนราคาพิเศษที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง ธนาคารไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายสมาร์ทโฟนดังกล่าวแต่อย่างใด และธนาคารไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและบริการที่ได้รับ ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อ สมาร์ทโฟนดังกล่าว หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่ซื้อหรือบริการที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการหรือผู้ผลิตสมาร์ทโฟนโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/ หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในสมาร์ทโฟนราคาพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
  8. รายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center: 0 28888888 กด 807
​​

Digital Banking