แนะนำผลิตภัณฑ์ / โปรโมชั่น

K+ market ยกห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมาเปิดแล้ววันนี้ บน K PLUS

Icon Calendar27 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

จัดโปรแจกคะแนนสะสมคืน จนถึงสิ้นปี พร้อมดีล Grand opening สุดพิเศษ!

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า K PLUSวิธีช้อปบน K+ market arrow

ต่อที่ 1

วันเดียวเท่านั้น!
ฉลองเปิดร้าน
รับคืน 1,500 พ้อยท์

เมื่อช้อปครบ 5,000 พ้อยท์
ทุกออเดอร์การแลกซื้อสินค้าและบริการ

K+ market จัดโปรฉลองเปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลทุกการช้อปด้วยคะแนนสะสม 5,000 คะแนน ขึ้นไป
รับคะแนนสะสมคืน 1,500 คะแนน
เมื่อช้อปด้วย
คะแนนสะสม K Point หรือ คะแนน The 1
เพียงวันเดียวเท่านั้น

*สิทธิ์มีจำนวนจำกัด เพียง 1,000 รายการแรกเท่านั้น
เฉพาะรายการสั่งซื้อของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
เท่านั้น

ต่อที่ 2

รับคะแนนสะสม
คืน 10%

โดยไม่มียอดช้อปขั้นต่ำ

รับเลยคะแนนสะสมคืน 10% จากยอดรายการแลกคะแนน
จากร้านค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยไม่มียอดการแลกคะแนนขั้นต่ำ
เมื่อช้อปด้วยคะแนนสะสม K Point หรือ คะแนน The 1 โดยรับคะแนนคืนสูงสุด 5,000 คะแนน/รายการ
โดยจำกัดจำนวน 1 สิทธิ์/คน/เดือน
โดยนับจากการทำรายการแรกเท่าของเดือนนั้น
ไม่สามารถสะสมยอดได้

รับคืน kpoint รับคืน kpoint

*จำกัดการรับคะแนนสะสมคืนในรายการแรกของการแลก
คะแนน ได้คืนสูงสุด 5,000 คะแนน/รายการ/คน/เดือน
โดยจำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือนเท่านั้น

*เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสมคืน 10% โดยไม่มียอดช้อปขั้นต่ำ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีคะแนนสะสม K Point และ คะแนน The 1 โดยจะได้รับคะแนนสะสมคืน 10% จากยอดการแลกสินค้าและบริการด้วยคะแนนสะสม K Point และ The 1 บน K+ market ผ่าน K PLUS เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัด สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ได้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ บน K+ market
 • สามารถเลือกวิธีการชำระสินค้าได้ด้วยเงินสด หรือคะแนนสะสม K Point หรือ คะแนน The 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหากชำระด้วยเงินสดในบัญชี จะไม่ได้รับคะแนนสะสมคืน ไม่ว่าจะกรณีใด ทั้งสื้น
 • สงวนสิทธิ์ระยะเวลาการใช้คะแนนสะสม K Point บน K+ market ระหว่างเวลา 03.30 น. ถึง 23.00 น. เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ระยะเวลาการใช้ คะแนน The 1 ระหว่างเวลา 00.30 น. ถึง 22.30 น. เท่านั้น
 • ผู้ที่มีคะแนนสะสมตามเงื่อนไขจะต้องทำการแลกสินค้าและบริการด้วยคะแนนสะสม บนร้าน “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล” บน K+ market ผ่าน K PLUS เท่านั้น
 • คะแนนที่ได้รับคืนเข้าบัญชี หากเป็นคะแนนสะสมกสิกรไทย จะได้รับคืนเป็นคะแนน K Point เท่านั้น และ หากแลกคะแนนด้วยคะแนน The 1 จะได้รับคืนเป็นคะแนน The 1 เท่านั้น โดยจะได้รับการแจ้งเตือนการได้รับคืนผ่าน K PLUS
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point และคะแนน The 1 สูงสุด 5,000 คะแนน/รายการ/ท่าน/เดือน โดยจะนับจากการทำรายการแลกคะแนนแรกของทุกเดือนเท่านั้น ไม่สามารถรวมการายได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือนเท่านั้น ระยะเวลาส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 28พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยการคำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการของธนาคาร
 • คะแนนสะสม K Point และคะแนน The 1 ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสม K Point และคะแนน The 1 เข้าให้ภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็น ผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • วิธีการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสม K Point จากโครงการนี้ สามารถรวมกับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ (ยกเว้น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS บัตรตามรายชื่อดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันเพื่อทำรายการ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม “ 1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน”
 • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิให้แก่ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรมนี้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com K-Contact Center: Icon Tel02-8888888 Icon Tel 02-8888888
*เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสมคืน 1,500 คะแนน ต่อยอดแลกคะนนสะสม 5,000 คะแนน ขึ้นไป
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีคะแนนสะสม K Point และ คะแนน The 1 โดยจะได้รับคะแนนสะสมคืน เมื่อมียอดการแลกสินค้าและบริการด้วยคะแนนสะสม K Point และ The 1 บน K+ market ผ่าน K PLUS เท่านั้น
 • โดยจะได้รับคะแนนสะสมคืน 1,500 คะแนน เมื่อมียอดการแลกสินค้าและบริการด้วยคะแนนสะสม บนร้าน “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล” ครบ 5,000 คะแนนต่อรายการเท่านั้น ไม่สามารถรวมยอดการแลกคะแนนในหลายรายการแลกคะแนนได้
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 วันเดียวเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัด สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ได้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ บน K+ market
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point และคะแนน The 1 สูงสุด 1,500 คะแนน ต่อรายการแลกคะแนน โดยจำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 วันเดียวเท่านั้น โดยการคำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการของธนาคาร
 • สามารถเลือกวิธีการชำระสินค้าได้ด้วยเงินสด หรือ คะแนนสะสม K Point หรือ คะแนน The 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหากชำระด้วยเงินสดในบัญชี จะไม่ได้รับคะแนนสะสมคืน ไม่ว่าจะกรณีใด ทั้งสิ้น
 • สงวนสิทธิ์ระยะเวลาการใช้คะแนนสะสม K Point บน K+ market ระหว่างเวลา 03.30 น. ถึง 23.00 น. เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ระยะเวลาการใช้ คะแนน The 1 ระหว่างเวลา 00.30 น. ถึง 22.30 น. เท่านั้น
 • ผู้ที่มีคะแนนสะสมตามเงื่อนไขจะต้องทำการแลกสินค้าและบริการด้วยคะแนนสะสม บนร้าน “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล” บน K+ market ผ่าน K PLUS เท่านั้น
 • คะแนนที่ได้รับคืนเข้าบัญชี หากเป็นคะแนนสะสมกสิกรไทย จะได้รับคืนเป็นคะแนน K Point เท่านั้น และ หากแลกคะแนนด้วยคะแนน The 1 จะได้รับคืนเป็นคะแนน The 1 เท่านั้น โดยจะได้รับการแจ้งเตือนการได้รับคืนผ่าน K PLUS
 • คะแนนสะสม K Point และคะแนน The 1 ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสม K Point และคะแนน The 1 เข้าให้ภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็น ผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • วิธีการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสม K Point จากโครงการนี้ สามารถรวมกับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ (ยกเว้น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS บัตรตามรายชื่อดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันเพื่อทำรายการ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม “ 1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน”
 • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิให้แก่ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรมนี้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com K-Contact Center: Icon Tel02-8888888 Icon Tel 02-8888888
โหลด แอปพลิเคชัน K PLUS
app-store google-play app-gallery