hero-banner hero-banner

กิน Bar B Q Plaza
แล้ว
มาสร้างบิลเรียกเก็บเพื่อนวันนี้

รับทันที e-Voucher
Bar B Q Plaza 100 THB

รายละเอียดการใช้ e-Voucher

เพียงสร้างบิลเรียกเก็บมูลค่า
1,000 บาทขึ้นไป และ เรียกเก็บเงินเพื่อน
ไม่ต่ำกว่า 2 คน (ไม่รวมคนสร้างบิล)

บิลที่เพื่อนจ่ายครบก่อน มีสิทธิ์ก่อน
ใช้ e-Voucher ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28
กุมภาพันธ์ 2566

phone

โดยการสร้างบิล เริ่มเลย !!
สร้างชื่อบิล
“KTHเลขท้ายบิลใบเสร็จ”

สร้างบิลเสร็จแล้ว ให้เพื่อนจ่ายบิลด้วย
K PLUS

หรือเลือกสแกนจ่ายผ่านธนาคารใดก็ได้ *
ขุนทองจัดการได้หมดเลย

mascot

วิธีเริ่มใช้งาน
และการสร้างบิลเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนที่ 1/4

ขั้นตอนที่ 1/4

Add Line น้องขุนทอง
ด้วย “QR Code” หรือ “Line ID”

ขั้นตอนที่ 2/4

ขั้นตอนที่ 2/4

“Invite น้องขุนทอง” เข้าไปยัง
LINE Group ที่ต้องการหาร
และเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนที่ 3/4

ขั้นตอนที่ 3/4

เริ่มต้นใช้งานด้วยพิมพ์คำว่า
“ขุนทอง”

ขั้นตอนที่ 4/4

ขั้นตอนที่ 4/4

เลือก “วิธีการสร้างบิลเรียกเก็บเงิน”

วิธีการร่วมกิจกรรม
และการรับ e-Voucher

ขั้นตอนที่ 1/4

ขั้นตอนที่ 1/4

เมื่อเรียกขุนทองเข้ากลุ่ม
แล้วทำการกดสร้างบิล

  • กรอกชื่อบิล พิมพ์ KTH ตามด้วย
    เลขท้ายบิลใบเสร็จ 6 หลัก เช่น
    KTHxxxxx
  • ระบุยอดที่ต้องการหาร/เรียกเก็บ
  • เรียกเก็บเงินเพื่อนตั้งแต่
    2 คนขึ้นไป (ไม่รวมคนสร้างบิล)
ขั้นตอนที่ 2/4

ขั้นตอนที่ 2/4

เพื่อนสามารถเลือก “จ่ายบิลบนขุนทอง”
ด้วยวิธีการใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 3/4

ขั้นตอนที่ 3/4

เมื่อทุกคนมีการจ่ายบิลครบสำเร็จ
คนสร้างบิลได้รับ “e-Voucher ของ
Bar B Q Plaza มูลค่า 100 บาท”
ไว้ใช้
เป็นส่วนลดครั้งต่อไป ทันที!

ขั้นตอนที่ 4/4

ขั้นตอนที่ 4/4

เมื่อทำรายการสำเร็จ e-Voucher
จะถูกส่งมาที่แชท คลิกที่
“ดูว่าใครได้ของขวัญ!” เพื่อใช้สิทธิ

mascot

วิธีการใช้ e-Voucher
และวิธีการตรวจสอบสิทธิ

ขั้นตอนที่ 1/3

ขั้นตอนที่ 1/3

คนสร้างบิล สามารถกดรับ e-Voucher
คลิกที่ “ดูว่าใครได้ของขวัญ!”

ขั้นตอนที่ 2/3

ขั้นตอนที่ 2/3

คลิกที่ปุ่ม “ไปที่คูปองของฉัน”

ขั้นตอนที่ 3/3

ขั้นตอนที่ 3/3

“สแกน QR Code” ให้พนักงานเพื่อทำ
รายการใช้สิทธิ์ส่วนลดก่อนชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1/4

ขั้นตอนที่ 1/4

เข้ามาที่ Line ของ Khunthong
คลิกที่เมนู “กิจกรรมและรางวัล”

ขั้นตอนที่ 2/4

ขั้นตอนที่ 2/4

กดที่แถบ “คูปองของฉัน”
เลือกคูปอง “ขุนทองเพื่อนก้อน”

ขั้นตอนที่ 3/4

ขั้นตอนที่ 3/4

คลิกที่ปุ่ม “ใช้สิทธิทันที”

ขั้นตอนที่ 4/4

ขั้นตอนที่ 4/4

“สแกน QR Code” ให้พนักงานเพื่อทำ
รายการใช้สิทธิ์ส่วนลดก่อนชำระเงิน

เงื่อนไขและการร่วมแคมเปญ “ขุนทองเพื่อนก้อน”

วิธีสร้างบิลการร่วมแคมเปญ “ขุนทองเพื่อนก้อน”
ขั้นตอนการจ่ายบิล
ขั้นตอนการเช็คว่าสมาชิกจ่ายครบหรือไม่
เงื่อนไขและการร่วมแคมเปญ “ขุนทองเพื่อนก้อน”