วันนี้ - 31 ต.ค. 2563

เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี
​​

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • ฝากขั้นต่ำ 500 – 25,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ​1.50% ต่อปี* โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินฝาก
  • วงเงินฝากต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย
   500 – 9,999.99 บาท1.35% ต่อปี
   10,000 – 25,000 บาท
   1.50​% ต่อปี

 • นำฝากด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้
  • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพียงพอ สำหรับการหักเงิน ธนาคารจะหักเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน
  • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทำการธนาคาร)
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
 • รับ set สมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ พร้อมซองใส KBank x BLACKPINK
 • พิเศษ!! รับฟรี กระเป๋าพร้อมสายคล้องมือ KBank x BLACKPINK เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก​​​
 

เงื่อนไขอื่นๆ


กรณีถอนก่อนกำหนด

 • ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%

กรณีขาดฝาก / ฝากไม่ตรงเดือน / ฝากไม่ครบจำนวน

 • ขาดฝาก 1 - 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มฝาก และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
 • ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% และธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น

การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากร

 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
 • ขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากทุกเดือน ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ​ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิก ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

​​​