เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน กู้เต็ม 100%

​​​​​​​​​​​​ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ

รับดอกเบี้ยต่ำ 0.60% นาน 8 เดือน​
อัตรา​ดอกเบี้ย
ปีที่ 1
ปีที่ 2-3
ห​ลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา
อัตราดอ​กเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-8เดือนที่ 9-12
แบบที่ 1
(*ทำประกันตามเงื่อนไข)
0.60%MRR-3.80%MRR-1.95%MRR-1.50%3.95%4.93%
แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข /​  ไม่ทำประกัน)
0.60%
MRR-3.50%MRR-1.70%MRR-1.50%4.15%5.01%​
คลิกเพื่อเลื่อน

​ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

รับดอกเบี้ยต่ำ 0.60% นาน 8 เดือน​
อัตรา​ดอกเบี้ย
ปีที่ 1
ปีที่ 2-3
ห​ลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา
อัตราดอ​กเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-8เดือนที่ 9-12
แบบที่ 1
(*ทำประกันตามเงื่อนไข)
0.60%MRR-2.30%MRR-1.45%MRR-1.00%4.45%5.42%
แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข /​  ไม่ทำประกัน)
0.60%
MRR-2.00%MRR-1.20%MRR-1.00%4.65%5.50%​
คลิกเพื่อเลื่อน​
MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 61)
​​

เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = “MRR”) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซตของธนาคาร
 • สำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. – 30 ธ.ค. 61 และจำนองภายในวันที่ 31 ม.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์สำหรับลูกค้าทั่วไป เฉพาะกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองเท่านั้น ไม่รวมการรีไฟแนนซ์ ที่ดินเปล่า และบ้านสั่งสร้าง
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีบ้านราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาทให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • *เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ​ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888
​​

สินเชื่อบ้าน