/th/promotion/pages/homeloan-green-as.aspx

วันนี้ - 30 ก.ย. 2565

สินเชื่อบ้านสีเขียว รักษ์โลก

​​​​​ ซื้อบ้านประหยัดพลังงานของบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ
รับอัตราดอกเบี้ย
ต่ำสุดๆ

พิเศษ รับเพิ่มบัตรกำนัล Lotus 2,000 บาท
(เฉพาะ 300 รายแรกที่จดจำนองหลักประกัน)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของรางวัล

 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านแคมเปญ “สินเชื่อบ้านสีเขียว” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
  ถึงวันที่
  30 กันยายน 2565
  และจดจำนอง
  ภายในวันที่
  31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
  โดยลูกค้า 300 ท่านแรก
  ที่จดจำนอง
  หลักประกัน ในแคมเปญ
  “สินเชื่อบ้านสีเขียว”
  จะได้รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 2,000 บาท
 • หลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาจดจำนองของ
  แคมเปญฯ
  (วันที่ 31 ตุลาคม 2565) ธนาคาร
  จะจัดส่งบัตรกำนัล
  ให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ภายในระยะเวลา 45 วัน
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์
  ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วง
  เวลาเดียวกัน
 • สิทธิพิเศษหรือของรางวัลภายใต้แคมเปญ
  ไม่
  สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็น
  เงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มี
  มูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิก
  รายการส่งเสริมการขายนี้
  ตามที่ธนาคารเห็น
  สมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  กรณีมีข้อพิพาทคำ
  ตัดสินของธนาคารถือเป็นที่
  สิ้นสุด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ
  และอื่นๆ
  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  และบริษัทในเครือ
 • บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ  


สินเชื่อบ้าน