/th/promotion/pages/homeanddecor.aspx

วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แต่งเติมเพิ่มความสุข สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

​​​สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,500 บาท*

เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ในหมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อร่วมโครงการ
 • กรอกเลขบัตรเครดิตหน้า 6 หลัง 4

  ---
 • เลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้าย

  ----
 
เงื่อนไขบริการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ HD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 เท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของร้านค้าในหมวดร้านเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ Boonthavorn (บุญถาวร), Chanintr Living (ชนินทร์ ลิฟวิ่ง), Chic Republic (ชิค รีพับบลิค), Dohome (ดูโฮม), Grand Home Mart (แกรนด์โฮมมาร์ท), HomePro (โฮมโปร), IKEA (อิเกีย), Index Living Mall (อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์), Lotus Bedding(โลตัส เบดดิ้ง), Mega Home (เมกาโฮม), Modernform (โมเดอร์นฟอร์ม), Pasaya (พาซาญ่า), SB Design Square (เอสบี ดีไซน์ สแควร์), Siam Global House (สยามโกลบอลเฮ้าส์) , Thai Watsadu (ไทวัสดุ) และ Baan and Beyond (บ้านแอนด์บียอนด์) โดยรวมช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ของร้านค้าที่ร่วมรายการด้วย​
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • การลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน 6 (หก) หลักสุดท้ายของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยไว้เพื่อใช้สำหรับการทำเครดิตเงินคืนให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยตามรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ธนาคารจะส่ง SMS ตอบกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ลงทะเบียนร่วมโครงการไว้กับธนาคารเพียงครั้งเดียว หากผู้ถือบัตรเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนที่ธนาคารส่ง SMS หรือผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยไม่ได้รับ SMS โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือมีการลบ SMS ดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิ
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของ การเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
​​​