/th/promotion/pages/h2c-campaign-q1-2022.aspx

วันนี้ - 15 ก.ค. 2565

สินเชื่อบ้านช่วยได้ คลายร้อนเงิน กู้ผ่านง่าย อนุมัติไว วงเงินเยอะ

สมัครสินเชื่อบ้านช่วยได้ เพียงจำนองบ้านปลอดภาระ (ที่ผ่อนหมดแล้ว) กับกสิกรไทย ก็ได้เงินกู้ก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยต่ำ ไปใช้จ่ายได้ตามใจ

 

รับเพิ่มสิทธิพิเศษ
สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก
ที่จดจำนองหลักประกัน
ตามระยะเวลาแคมเปญ
สามารถ
เลือกรับบัตรกำนัล

มูลค่า 3,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และจดจำนองหลักประกันภายใน 31 สิงหาคม 2565
 • ลูกค้าที่จะสามารถเข้าร่วมจะต้องมีรายได้ต่อเดือน ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ รายได้ 50,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
  • ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ รายได้ 70,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง
 • ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยปลอดภาระทุกประเภท (บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์) ยกเว้นที่ดินเปล่า
 • วงเงินให้กู้ : สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • การอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center Icon Tel02-8888888 ต่อ 887
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อาชีพ อัตราดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ผู้มีรายได้ประจำ รายได้ 50,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไปMRR +1.25%7.22%7.22%
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ รายได้ 70,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไปMRR +1.75%7.72%7.72%
icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตารางอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
หมายเหตุ: ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของรางวัล

วิธีการรับของรางวัล

 • ลูกค้า 100 ท่านแรกจะสามารถรับของรางวัลได้เมื่อทำการจดจำนองตามเงื่อนไขของแคมเปญสินเชื่อบ้านช่วยได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับภายใน 45 วัน หลังจากจดจำนองเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับของรางวัลที่ต้องการ
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ได้ดังนี้
  • E-Voucher Lazada
  • บัตรเติมน้ำมัน ปตท.
  • E-Voucher Tops
 • ในกรณีที่ลูกค้าเลือกรับของรางวัลที่เป็น E-Voucher จะต้องทำการลงทะเบียนสมัครและติดตั้งแอปพลิเคชัน K Plus (วิธีการสมัคร K PLUS สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://kasikornbank.com/th/Apply/KPLUS) ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ในภายหลังจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
 • ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน K Plus เพื่อเก็บในคูปองของฉัน (My Coupon) ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากแอปฯ
 • ในกรณีที่ลูกค้าเลือกรับ บัตรเติมน้ำมัน ปตท. ท่านจะได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 • สิทธิพิเศษหรือของรางวัลภายใต้แคมเปญไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ดาวน์โหลดและสมัครสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน