วันนี้ - 30 มิ.ย. 2563

Grab | KBank ลดหนัก จัดเต็มอิ่ม

สำหรับ GrabPay Wallet

ลูกค้าผู้เปิดบัญชีกสิกรไทยใหม่

 • รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/1 รายการสั่งซื้อ/ตลอดรายการ และจำกัด 180 สิทธิ์/วัน)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้เปิดบัญชีกสิกรไทยใหม่ เปิด K PLUS ใหม่ และใส่รหัสผู้แนะนำ 0505000001 รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
 2. รับส่วนลด มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)
 3. ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดใน “รีวอร์ดของฉัน” ภายใน 30 วันทำการหลังจากเปิดบัญชีกสิกรไทยสำเร็จ
 4. คูปองส่วนลดมีอายุ 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ
 5. จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 180 สิทธิ์ต่อวัน) และจำกัดโค้ดส่วนลด 10,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเดบิตกสิกรไทย และ GrabPay Wallet

ลูกค้าผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ GrabPay หรือ GrabPay Wallet

 • รั​บส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ใส่รหัส “NEWKBANK” (จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/1 รายการสั่งซื้อ/ตลอดรายการ)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ GrabPay หรือ GrabPay Wallet รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay (บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเดบิตกสิกรไทย) หรือ GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
 2. ใส่รหัส “NEWKBANK” เพื่อรับส่วนลด มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)
 3. สำหรับบัตรเครดิต และบัตรเดบิตกสิกรไทย: จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 330 สิทธิ์ต่อวัน) และจำกัดโค้ดส่วนลด 18,300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 4. สำหรับ GrabPay Wallet: จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 560 สิทธิ์ต่อวัน) และจำกัดโค้ดส่วนลด 30,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการ GrabPay

 • รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 60 บาท เมื่อมียอดสั่ง GrabFood ขั้นต่ำ 400 บาท ใส่รหัส “KCARD” (จำกัด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้/1 รายการสั่งซื้อ/ตลอดรายการ และจำกัด 1,690 สิทธิ์/วัน)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ใช้บริการ GrabPay ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเดบิตกสิกรไทย รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน GrabPay ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
 2. ใส่รหัส “KCARD” เพิ่อรับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)
 3. จำกัด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 1,690 สิทธิ์ต่อวัน) และ จำกัดโค้ดส่วนลด 91,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

สำหรับ GrabPay Wallet

ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการ GrabPay Wallet

 • รับส่วนลดค่าส่งอาหาร มูลค่าสูงสุด 20 บาท เมื่อมียอดสั่ง GrabFood ขั้นต่ำ 180 บาท ใส่รหัส “DELIGPW” (จำกัด 30 สิทธิ์/ผู้ใช้/1 รายการสั่งซื้อ/ตลอดรายการ และจำกัด 5,640 สิทธิ์/วัน)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ใช้บริการ GrabPay Wallet รับส่วนลดค่าส่งอาหาร เมื่อชำระด้วย GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
 2. ใส่รหัส “DELIGPW” เพิ่อรับส่วนลดค่าส่งอาหารมูลค่าสูงสุด 20 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 180 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)
 3. จำกัด 30 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 5,640 สิทธิ์ต่อวัน) และ จำกัดโค้ดส่วนลด 305,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขและข้อกำหนดรวมทุกโปรโมชั่น

 1. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น
 3. ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 5. ธนาคารและ GRAB สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สิ้นสุด
 6. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2525


บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชี