รวมใจสู้ภัยโควิด

ร่วมบริจาคสมทบทุน
ให้โรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

13 พ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย รับ K Point 50 คะแนน เมื่อร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19)
ด้วยเงินจำนวน 100 บาทขึ้นไป หรือ K Point จำนวน 1,000 คะแนนขึ้นไป กับหน่วยรับบริจาคตามรายชื่อระบุไว้บนเว็บไซต์
โดยสามารถบริจาคผ่าน 2 ช่องทางที่ธนาคารมีให้บริการดังนี้

ช่องทางบริจาค

ง่าย สะดวก และปลอดภัย
แบบ SOCIAL DISTANCING
บริจาคด้วยเงินผ่านแอพพลิเคชัน Logo K PLUS

กดปุ่ม “Scan”

1/7

กดปุ่ม “Scan”
หากท่านเปิดผ่านแชทไลน์
ดูวิธีการ ที่นี้

“Scan QR e-Donation” หรือ “เลือกรูปภาพ QR” ที่บันทึกไว้ในอัลบั้มรูป<

2/7

“Scan QR e-Donation”
หรือ “เลือกรูปภาพ QR”
ที่บันทึกไว้ในอัลบั้มรูป

“กรอกจำนวนเงินและเลือกยินยอม” ให้นำส่งข้อมูลไปที่สรรพากร

3/7

“กรอกจำนวนเงินและเลือกยินยอม”
ให้นำส่งข้อมูลไปที่สรรพากร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาค/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้บริจาค และ “ยืนยันรายการ”

4/7

ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาค
/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้บริจาค
และ “ยืนยันรายการ”

ใส่ “ใส่รหัสผ่าน”

5/7

ใส่ “ใส่รหัสผ่าน”

รับ “e-Slip”

6/7

รับ “e-Slip”

“Share e-Slip” หรือ “Save e-Slip” เก็บไว้

7/7

“Share e-Slip” หรือ
“Save e-Slip” เก็บไว้

ง่าย สะดวก และปลอดภัย
แบบ SOCIAL DISTANCING
บริจาคด้วยเงิน
หรือ Logo K PointLogo K Point

เลือกเมนู “บริจาค”

1/11

เลือกเมนู “บริจาค”

เลือก “มูลนิธิ”

2/11

เลือก “มูลนิธิ”

เลือก “สินค้าเพื่อบริจาค”

3/11

เลือก “บริจาคช่วยโควิด”

เลือก “บริจาคโควิด19”

4/11

เลือก “บริจาคโควิด19”

เลือก “จำนวนเงินบริจาค”

5/11

และ “กดยืนยัน”

เลือก “ช่องทางการชำระเงิน” (ตัดเงินสดผ่านบัญชี)

6.1/11

เลือก “ช่องทางการชำระเงิน”
(ตัดเงินสดผ่านบัญชี)

เลือก “ช่องทางการชำระเงิน” (คะแนนสะสม)

6.2/11

เลือก “ช่องทางการชำระเงิน”
(คะแนนสะสม)

สรุป “รายการสั่งซื้อ”

7/11

สรุป “รายการบริจาค”

สรุป “ยอดชำระ”

8/11

สรุป “ยอดชำระ”

ยืนยัน “การชำระเงิน”

9/11

ยืนยัน “การชำระเงิน”

ใส่รหัส “เพื่อยืนยันการชำระเงิน”

10/11

ใส่รหัส “เพื่อยืนยันการชำระเงิน”

ชำระเงิน “สำเร็จ”

11/11

บริจาค “สำเร็จ”

รายชื่อโรงพยาบาล/
มูลนิธิที่ร่วมโครงการ

กดรายชื่อเพื่อบริจาค

เงื่อนไขโครงการ
 1. โครงการนี้เฉพาะลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่มีบัญชีธนาคารผูกกับ K PLUS สามารถร่วมบริจาคในโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 กับหน่วยรับบริจาคตามรายชื่อ โดยสามารถบริจาคผ่าน 2 ช่องทางที่ธนาคารมีบริการอยู่ ได้แก่ 1) ช่องทาง ปิ๊บ QR ผ่าน K PLUS 2) ช่องทาง K+ market
 2. รับ K Point 50 คะแนน เมื่อบริจาคด้วยเงินจำนวน 100 บาทขึ้นไป หรือ K Point จำนวน 1,000 คะแนนขึ้นไป
 3. ผู้บริจาค 1 คน/ 1 สิทธิ์ (รวมทุกช่องทาง) รับ K Point สูงสุด 50 คะแนน / จำกัด 40,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2566
 4. ลูกค้าจะได้รับ K Point ภายใน 45 วันทำการ หลังทำการบริจาค โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจาก แอพพลิเคชัน K PLUS โดยกดปุ่ม 1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน
 5. ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 6. เมื่อผู้บริจาคกดยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการทำรายการได้
 7. K Point จากโครงการนี้ สามารถรวมกับ K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ ยกเว้นบัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ ไม่สามารถนำมารวมกันได้
 8. K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. หน่วยรับบริจาค e-Donation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน K PLUS ได้ที่ K Contact Center โทร.02-88888882 กด 03
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนดรวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

คำถามที่พบบ่อย

บริจาคเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ผ่านธนาคารกสิกรไทยช่องทางใดได้บ้าง ?

ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่มีบัญชีธนาคารผูกกับ K PLUS สามารถร่วมบริจาคในโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 กับหน่วยรับบริจาคตามรายชื่อ โดยสามารถบริจาคผ่าน 2 ช่องทางที่ธนาคารมีบริการอยู่ ได้แก่ 1) ช่องทาง ปิ๊บ QR ผ่าน K PLUS 2) ช่องทาง K+ market

ผู้บริจาคจะได้รับ K Point 50 คะแนนเมื่อบริจาคเป็นจำนวนเท่าไหร่ ?

เมื่อบริจาคด้วยเงินจำนวน 100 บาทขึ้นไปผ่านแอพพลิเคชัน K PLUS หรือใช้ K Point จำนวน 1,000 คะแนนขึ้นไป

ลูกค้าจะได้รับ K Point ภายในกี่วันทำการ ?

ลูกค้าจะได้รับ K Point ภายใน 45 วันทำการ หลังทำการบริจาค

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ K Point ที่ได้ที่ไหน ?

เข้าแอพพลิเคชัน K PLUS แล้ว ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม K Point มุมขวาบน
 2. กด ดูรายละเอียดคะแนน
 3. กด ดูประวัติคะแนน
มีการกำหนดสิทธิ์ต่อผู้บริจาคตลอดระยะเวลาโครงการไหม ?

บริจาค 1 คน/ 1 สิทธิ์ (รวมทุกช่องทาง) รับ K Point สูงสุด 50 คะแนน / จำกัด 40,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

K Point 50 คะแนนที่ได้รับจากการบริจาคโครงการนี้ จะหมดอายุเมื่อใด ?

K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2566

สายด่วนตอบข้อสงสัย และกรณีหน่วยรับบริจาคมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการฯ สามารถติดต่อที่ใด ?

หน่วยรับบริจาค e-Donation

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0

ผู้บริจาคที่ใช้แอพพลิเคชัน K PLUS

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-8888888

สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

ดาวน์โหลดได้ที่ App Store,
Google Play
และ
Huawei App Gallery

สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

บริจาคด้วย QR ผ่านการเปิดจาก LINE

โอนสะดวกผ่านแชทไลน์ ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องกรอกเลขบัญชี

1/3

เลือกเมนู “Share in other app”

2/3

เลือกที่แอพพลิเคชัน“K PLUS”

3/3

กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการบริจาค
และกด “ยืนยัน”

หมายเหตุ : ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ทุกรายการบริจาคผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารที่รองรับการบริจาค e-Donation ในกรณีที่ผู้บริจาคเลือกติ๊กในช่อง Checkbox เพื่อยินยอมการส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร ก่อนยืนยันการทำรายการเท่านั้น