banner banner

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566

อิ่มคุ้มทุกวัน
กับบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่ ShopeeFood shopeefood-logo

coin-left
coin-left

เพียงใช้จ่ายด้วย
บัตรเดบิตกสิกรไทย

coin-right
coin-right
75b

สนใจสมัคร
บัตรเดบิตกสิกรไทย

ลูกค้าที่มี K PLUS

ลูกค้าที่มี K PLUS

สมัครบัตรเดบิต ได้ตั้งแต่ 05.00 น. - 21.30 น.
บน K PLUS เวอร์ชั่นล่าสุด

ลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

บัตรเดบิตหลากหลายรูปแบบ

ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์
พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

phone-download

ลูกค้าบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่สนใจผูกบัตรกับ ShopeeFood

ดาวน์โหลดและสมัครได้เลย

phone-download

วิธีผูกบัตรเดบิตกสิกรไทย
กับ ShopeeFood

howto step 1

ขั้นตอนที่ 1 / 6

เปิดแอปฯ Shopee
และเลือก “ShopeeFood”

howto step 2

ขั้นตอนที่ 2 / 6

เลือก “ร้านค้า” ที่ต้องการสั่ง

howto step 3

ขั้นตอนที่ 3 / 6

เลือก “วิธีชำระเงิน”

howto step 4

ขั้นตอนที่ 4 / 6

เลือก “บัตรเครดิต / บัตรเดบิต”
และกด “เพิ่มบัตรเครดิต / บัตรเดบิต”

howto step 5

ขั้นตอนที่ 5 / 6

กรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนแล้วกด “ส่ง”

howto step 6

ขั้นตอนที่ 6 / 6

“เพิ่มบัตรใหม่เสร็จสมบูรณ์”

สิทธิพิเศษ
และเงื่อนไขร่วมรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • เมื่อลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น ShopeeFood ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปต่อรายการ และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566
  (“ระยะเวลา ส่งเสริมการขาย”) มีสิทธิ์รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 75 บาท โดยกรอกโค้ดส่วนลดอาหารในแต่ละเดือนให้ตรงกับระยะเวลากิจกรรมบนหน้าชำระเงินในแอปพลิเคชัน ShopeeFood
  หรือสามารถเก็บ โค้ดส่วนลดค่าอาหารได้ในหน้ารวมโค้ดส่วนลด ก่อนการชำระเงิน
 • ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดอาหารในแต่ละเดือนให้ตรงกับระยะเวลากิจกรรม
 • กรอกโค้ด KBANKSPFDEC สำหรับระยะเวลา 1 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
 • กรอกโค้ด KBANKSPFJAN สำหรับระยะเวลา 1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 เลขบัตรเดบิต / วัน และ จำกัด 5 สิทธิ์ / 1 เลขบัตรเดบิต / เดือน
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์แลกรับส่วนลด รวมทั้งสิ้น 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดจำนวนการใช้โค้ดส่วนลดค่าอาหาร 1 ครั้ง / 1 ออเดอร์ โดยสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น ShopeeFood เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด และ / หรือสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และ / หรือสิทธิพิเศษ
  ที่มีมูลค่าเท่ากัน ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นของธนาคารได้
 • ส่วนลดค่าอาหารรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ShopeeFood ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ShopeeFood โดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
  K Contact Center โทร tel02-888-8888
เงื่อนไขของ ShopeeFood

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภท รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 75 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท

 • กรอกโค้ดส่วนลดอาหารในแต่ละเดือนบนหน้าชำระเงินใน ShopeeFood หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้า รวมโค้ดส่วนลด และชำระเงินผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย จำกัดสิทธิ์ 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 เลขบัตรเดบิต / เครื่อง / วัน และ 5 สิทธิ์ / 1 เลขบัตรเดบิต / เครื่อง / เดือน และซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • ระยะเวลากิจกรรม 1 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น.
 • โค้ดส่วนลดค่าอาหารสามารถใช้ได้ที่หน้าชำระเงินใน ShopeeFood
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด คูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับ ShopeeFood ร้านพาร์ทเนอร์ทุกร้าน และสาขาที่เข้าร่วมรายการ และภายในพื้นที่ให้บริการของ ShopeeFood เท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • หากพบปัญหาการใช้งานคูปอง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 • ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ShopeeFood ผ่าน Email: help.th@shopeefood.com หรือ โทร 02-118-9159
 • ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ShopeeFood ผ่าน Email: help.th@shopeefood.com หรือLive chat ผ่านช่องทางคำสั่งซื้อใน ShopeeFood https://help.shopeepay.th/shopeefood_buyer