gas gas

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
บัตรเดบิตกสิกรไทย

รับคืน 500

(25 ก.ค. - 31 ส.ค. 65)

รับคืน 500 รับคืน 500
รับคืน 500

(1 - 30 ก.ย. 65)

เมื่อเติมน้ำมัน 1,000 บาท
ขึ้นไป / รายการ

(25 ก.ค. - 30 ก.ย. 65)

เฉพาะบัตรเดบิตที่ใช้จ่าย
เติมน้ำมันครั้งแรก
ภายในเดือนกันยายน 2565

 • จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดแคมเปญ
  รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท
 • จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์ ต่อรอบ ภายใต้เงื่อนไข 15,000 ท่านแรก
  ที่จ่ายสำเร็จก่อน ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 และจะได้รับสิทธิ์ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ก.ย. 65
 • คืนเงินหลังสรุปยอดจบแคมเปญไม่เกิน
  60 วัน
 • สงวนสิทธิ์คืนเงินสำหรับยอดใช้จ่ายเติมน้ำมันถึง 30 ก.ย. 65

สนใจสมัคร
บัตรเดบิตกสิกรไทย

ลูกค้าที่มี K PLUS

ลูกค้าที่มี K PLUS

สมัครบัตรเดบิต ได้ตั้งแต่ 05.00 น. - 21.30 น.
บน K PLUS เวอร์ชั่นล่าสุด

ลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

เลือกบัตรที่ใช่สำหรับคุณ

บัตรเดบิตหลากหลายรูปแบบ
ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์
พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยที่มีการใช้จ่ายในหมวด Gasoline (ตามหมวด MCC 5542 l 5541 : Gasoline)

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 • เมื่อลูกค้าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และชำระด้วยบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย โดยมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / รายการ รับเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้เติมน้ำมันครั้งแรก
  ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขนับการเติมครั้งแรกหมายถึง ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 (ครั้งที่ 1)
 • รับเงินคืน เพิ่ม 50 บาท เมื่อใช้เติมน้ำมันในเดือนถัดไป (1 - 30 กันยายน 2565) (กรณีเป็นการเติมน้ำมัน (ครั้งที่ 2) ในเดือนเดียวกัน จะไม่ได้รับเงินคืนเพิ่มอีก 50 บาท)
 • จำกัด 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรเดบิต ตลอดแคมเปญ ขอสงวนสิทธิ์ หมายเลขบัตรเดบิตที่ได้รับสิทธิทั้งสองสิทธิ์ ต้องเป็นหมายเลขบัตรใบเดียวกัน
 • จำกัด 2 สิทธิต่อท่าน ตลอดแคมเปญ รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท
 • สงวนสิทธิ์คืนเงินสำหรับยอดใช้จ่ายเติมน้ำมันถึง 30 ก.ย. 65
 • สงวนสิทธิ์การรับเงินคืน สำหรับยอดใช้จ่ายเติมน้ำมันที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) เท่านั้น
 • จำกัด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ไม่เกิน 60 วัน ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายและสรุปยอด เรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน กรุณาติดต่อสถานีบริการน้ำมันผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • เงินคืนหรือของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยน / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ K Contact Center โทร tel02-8888888