พิเศษ! โอนคะแนนจาก AIS Points มาเป็น K Point ทุกครั้ง รับ K Point เพิ่ม 20 คะแนน (เฉพาะภายในช่วงเวลา 15 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น) พิเศษ! โอนคะแนนจาก AIS Points มาเป็น K Point ทุกครั้ง รับ K Point เพิ่ม 20 คะแนน (เฉพาะภายในช่วงเวลา 15 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น)

โอนคะแนน AIS Points มา K Point
ทุกครั้ง รับเพิ่ม 20 คะแนน*

*(เฉพาะภายในช่วงเวลา 25 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น)

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567 จำกัดการโอน AIS Points มาเป็น K Point สูงสุด 200 AIS Points/สมาชิก
จำกัดการโอนคะแนน AIS Points มาเป็น K Point สูงสุด 3,000 สิทธิ์ ต่อเดือน

ลูกค้าจะได้รับคะแนน K Point ส่วนเพิ่มพิเศษ 20 คะแนนนี้ ภายใน 10 วันทำการ

kpoint

วิธีการโอนคะแนน ais-points ais-points มาเป็น k-point k-point

 • ขั้นตอนที่ 1/6 เลือกเมนู “K Point”บน K PLUS

  ขั้นตอนที่ 1/6

  เลือกเมนู “K Point”
  บน K PLUS

 • ขั้นตอนที่ 2/6 เลือกเมนู “โอนคะแนน”

  ขั้นตอนที่ 2/6

  เลือกเมนู “โอนคะแนน”

 • ขั้นตอนที่ 3/6 เลือก “โอนคะแนนเข้า”

  ขั้นตอนที่ 3/6

  เลือก “โอนคะแนนเข้า”

 • ขั้นตอนที่ 4/6 เลือก “AIS Points”

  ขั้นตอนที่ 4/6

  เลือก “AIS Points”

 • ขั้นตอนที่ 5/6 เลือกเมนู “K Point”บน K PLUS

  ขั้นตอนที่ 5/6

  ใส่จำนวนคะแนน
  ที่ต้องการโอนเข้า

 • ขั้นตอนที่ 6/6 เลือกเมนู “K Point”บน K PLUS

  ขั้นตอนที่ 6/6

  ตรวจสอบความถูกต้อง
  และกด “ยืนยัน”

back to top